Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Mirka Janssen wordt persoonlijk lector Bewegen In en Om School

12 dec 2018 15:36 | Urban Vitality

Het College van Bestuur van de HvA benoemt Mirka Janssen per 1 januari 2019 tot persoonlijk lector Bewegen In en Om School. Janssen onderzoekt hoe we kinderen beter leren bewegen. Kinderen die vanaf jonge leeftijd goed leren bewegen, krijgen ook meer plezier hierin. Daardoor bewegen kinderen weer vaker, wat bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling. De vakleerkracht bewegingsonderwijs vervult een cruciale rol hierbij.

In haar nieuwe rol van persoonlijk lector zal Mirka Janssen de komende vijf jaar het onderzoek van het huidige lectoraat Bewegingswetenschappen van de HvA uitdiepen en verder uitbouwen tot het nieuwe lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS).

Achterstand

Janssen, haar collega-onderzoekers en studenten van de ALO analyseren jaarlijks al de motoriek van 5000 Amsterdamse basisschoolkinderen op dertig scholen. Uit de analyses van de HvA-onderzoekers en studenten blijkt onder meer dat ongeveer 20 procent van deze kinderen een matige of ernstige motorische achterstand heeft. Dit verbetert niet met de leeftijd. Integendeel: bijna 65 procent van de groep drie-leerlingen met een matige achterstand heeft die drie jaar later nog steeds, of zelfs een ernstige achterstand.

In vroeg stadium

Het is daarom van groot belang dat deze kinderen al in een vroeg stadium meer en beter leren bewegen, en ook meer plezier in bewegen krijgen. Dat is de centrale opdracht waaraan Janssen de komende vijf jaar gaat werken, in nauwe samenwerking met partijen als de gemeente Amsterdam, het werkveld, universitaire partners en de HvA-lectoraten Fysiotherapie en Oefentherapie .

Subsidie voor meer gymdocenten

HvA-onderzoekers van het lectoraat Bewegingswetenschappen hebben eerder al het positieve effect aangetoond van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (een gymdocent) voor de klas: kleuters ontwikkelen zich dan motorisch beter. De gemeente Amsterdam heeft daarop een subsidie ingesteld waarmee basisscholen vakleerkrachten kunnen aannemen voor het bewegingsonderwijs aan kleuters. Inmiddels is dit uitgebreid, en worden in heel Amsterdam vakleerkrachten ingezet voor de gymles van groep een tot en met groep acht.

Preventie wordt de focus

De focus van het nieuwe lectoraat Bewegen In en Om School komt te liggen op preventie, om te voorkomen dat kinderen op jonge leeftijd al een achterstand in hun motorische ontwikkeling oplopen. Een achterstand zorgt er namelijk voor dat kinderen al vroeg met minder plezier bewegen, en daardoor uiteindelijk niet meer buitenspelen of aan sport doen via een vereniging. Janssen kijkt naar de mogelijkheden om plezier in bewegen, en beter leren bewegen, voor deze kinderen tijdens de schooldag te integreren.

It takes a village

In een vroeg stadium ingrijpen vraagt om samenwerking tussen allerlei professionals rondom kinderen. Daarom zoeken Janssen en haar collega’s de komende tijd nauwe samenwerking met groepsleerkrachten, intern begeleiders, sportverenigingen, jeugdartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en andere instanties in de buurt van scholen. Janssen: “Hoe sterker dit netwerk rondom kinderen, hoe groter de kans op een leven lang bewegen. It takes a village to raise a child: vanuit die visie wil ik me de komende vijf jaar als persoonlijk lector inzetten.”

De HvA is de eerste hogeschool in Nederland die persoonlijk lectoren benoemt. De positie is in het leven geroepen om getalenteerde gepromoveerde (docent-)onderzoekers de kans te geven om in vijf jaar tijd toe te werken naar een vaste benoeming tot lector. De persoonlijk lector wordt begeleid door een ervaren lector en krijgt goede faciliteiten om zich verder tot ontwikkelen naar een autoriteit op het eigen vakgebied.