Centre of Expertise Urban Vitality

Geïntegreerde Complexe Zorg

Het lectoraat Geïntegreerde Complexe Zorg richt zich op patiënten met zowel psychiatrische als somatische problemen. Deze patiëntengroep kenmerkt zich door zeer complexe gezondheidsproblematiek wat zorgt voor tegenstrijdige professionele behandelingsrichtlijnen en een sterke scheiding in de organisatie van psychiatrische en somatische zorg.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het lectoraat Geïntegreerde Complexe Zorg ontwikkelt kennis met de focus op werkingsmechanismen tussen somatische en psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld het onderzoek bij schizofreniepatiënten naar motiverende gespreksvoering voor beter medicatiegebruik.

Zorg voor complexe patiënten beter organiseren

Door sneller en beter (zorg)complexe patiënten te achterhalen, kan zorg op maat worden geleverd. Een voorbeeld is het onderzoek bij oudere hartpatiënten die na een acute opname zorg krijgen en hun zelfstandigheid willen behouden.

Organisatie van zorg verbeteren

Door zorg te verlenen in de eigen woonomgeving kunnen onnodige heropnames, veelvuldig bezoek aan huisarts of spoedeisende hulp, hoge zorgkosten en afname van de kwaliteit van leven voorkomen worden. De wijkverpleegkundige vormt hierbij een onmisbare schakel en dit vraagt om specialistisch onderwijs. Door onderzoek naar hbo-wijkverpleegkundigen brengt het lectoraat in kaart wat dit onderwijs moet inhouden en hoe dit aansluit op de wensen van studenten.

Onderzoek naar het opsporen van complexe patiënten biedt de mogelijkheid om gepaste zorg te organiseren.

Samenwerken met beroepspraktijk

Het lectoraat werkt nauw samen met de beroepspraktijk en stuurt haar activiteiten op basis van vragen uit de praktijk. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg, waarbij steeds meer zorg zich verplaatst naar zogenaamde ‘voorzorg’ en ‘gemeenschapszorg’, is het van belang dat voor deze complexe patiëntengroep de juiste zorg op het juiste moment door de juiste personen wordt georganiseerd en uitgevoerd.

Het lectoraat Geïntegreerde Complexe Zorg richt zich verder op het stevig neerzetten van de zogenaamde trias academica. Onderzoek, praktijk en onderwijs dienen altijd hand in hand te gaan. Met academische werkplaatsen, die we opstarten met de zorgorganisaties Cordaan, Allerzorg en het AMC, geven we hier invulling aan.

Het lectoraat is verbonden aan de HvA-bachelor Verpleegkunde en aangesloten bij het onderzoeksprogramma Complex Care.

Internationale netwerken

Kernlector Corine Latour werkt nauw samen met de Case Management Society of America, the European Associaton of Psychosomatic Medicine, special interest group integrated care, en de het INTERMED consortium om bovengenoemde doelstellingen ook vanuit een internationaal perspectief te onderzoeken.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 januari 2024