Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

WRITIC-assessment en WRITIC-groepsprogramma

Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben om mee te doen op school, voor de cognitie en het leren lezen en spellen. Veel kinderen ontwikkelen schrijfmoeilijkheden met negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties en zelfvertrouwen.

Het WRITIC-assessment is ontwikkeld om in kaart te brengen of oudste kleuters startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het WRITIC-groepsprogramma is een 10-weken programma voor oudste kleuters die op basis van het WRITIC-assessment nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven.

For our English website click here

WRITIC-assessment

De WRITIC-assessment (Writing Readiness Inventory Tool In Context) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.

De WRITIC-assessment wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC-assessment ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

De WRITIC-assessment is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De WRITIC-assessment heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

WRITIC-groepsprogramma

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

WRITIC-groepsprogramma

Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van het WRITIC-assessment nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3..... in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas en de ouders.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 6 juli 2021