Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC)

De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.

For our English website click here

De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 september 2020