Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Over Urban Technology

De wereld staat voor een periode van toenemende verstedelijking. In 2050 woont 80% van de wereldbevolking in steden.

Dit brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Want hoe blijf je als stad toegankelijk als de ruimte steeds schaarser wordt? Hoe richt je de stad in zodat functies behouden blijven? Hoe bedenk je slimme oplossingen om uitdagingen als klimaatverandering en afnemende beschikbaarheid van fossiele energie, grondstoffen en water het hoofd te bieden? Het programma Urban Technology is een betrouwbare partner voor de beroepspraktijk en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op deze uitdagingen. Urban Technology werkt aan het ontwerpen en realiseren van slimme, technologische oplossingen die lokaal toepasbaar zijn.

Binnen Urban Technology werkt een mix van 6 lectoren, hoofddocenten, docent-onderzoekers, promovendi, alumni en huidige studenten van de HvA aan concrete projecten. Ze maken gebruik van nieuwe technologieën die zich nu razendsnel ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld 3D printing, smart grid-technologieën, advanced sensoring. De oplossingen moeten bijdragen aan een duurzame (sustainable), leefbare (liveable) en verbonden (connected) metropool en worden ook daadwerkelijk gerealiseerd in de ‘proeftuin’, Metropool Amsterdam.

 

Gepubliceerd door  Urban Technology 21 december 2018