Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Gebouwde stad

Klimaatbestendig, duurzaam en toekomstbestendig (her)inrichten van de stad

De gebouwde stad is de fysieke stad om ons heen. Er zijn ingrepen nodig die de stad toekomstbestendig maken. Dit is één van de vier uitdagingen, of challenges, waar Urban Technology onderzoek naar doet. Dit onderzoek draagt bij aan snelle doorontwikkeling naar een leefbare en toekomstbestendige stad.

Leefbare en toekomstbestendige stad

Amsterdam moet klimaatbestendig worden ingericht. Dit is noodzakelijk onder andere vanwege extreme neerslag en hitte. Ook wil de stad steeds meer duurzame energie gebruiken. Amsterdam wil:

  • 20% minder energie gebruiken in 2020;
  • 20% meer duurzame energie gebruiken in 2020;
  • 50.000 nieuwe woningen realiseren in 2025;
  • een aardgasloze stad zijn in 2050.

Deze doelstellingen vragen om een nieuwe inrichting van de stad. Het doel van Urban Technology is om hiervoor oplossingen te ontwikkelen, testen, implementeren en opschalen.

Expertise Gebouwde stad

Het onderzoek van Gebouwde stad richt zich op de rol van mensen, techniek en klimaatverandering in de ontwikkeling van gebieden, gebouwen en de openbare ruimte. We ontwerpen en ontwikkelen toepassingen en businessmodellen voor:

  • (her)ontwerp en gebruik van gebieden, openbare ruimte en gebouwen;
  • klimaatbestendige inrichting van de stad;
  • verduurzamen van gebieden en gebouwen.

Onderzoekers

Lectoren

Jeroen Kluck en Frank Suurenbroek zijn met hun lectoraten aan de challenge Gebouwde stad verbonden. Zij doen onderzoek en verrijken het onderwijs met hun expertise.

Hoofddocenten

Ed Melet is als hoofddocent aan de challenge Gebouwde stad verbonden. Hij doet onderzoek en geeft onderwijs.

Partners

Wij werken onder andere samen met de Gemeente Amsterdam, Waternet, woningbouwverenigingen, ingenieurs- en ontwerpbureaus, Technische Universiteit Delft, Wageningen University & Research, Amsterdam Institute for Metropolitan Studies (AMS), Universiteit van Amsterdam en SIA Smart City Platform.

Gepubliceerd door  Urban Technology 13 oktober 2020