Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Challenges

De focus van Urban Technology richt zich op de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar een circulaire, competitieve en leefbare stad.

​Wij hebben deze opgaven opgedeeld in vier challenges;

  • Mobiliteit – bijdrage aan de ambitie van de MRA voor emissievrije stadsvervoer in 2025 en versterking van de positie als logistieke hub van wereldformaat;
  • De Gebouwde Stad – met ingrepen in de gebouwde stad dragen we bij aan de robuuste en versnelde doorontwikkeling naar een leefbare en resilient stad;
  • De Circulaire Stad – bijdrage aan de transitie van Amsterdam naar een circulaire stad met een focus op hoogwaardig hergebruik van materialen en producten, lokale productie, afval- en retourlogistiek en circulaire bouw en gebiedsontwikkeling;
  • Energie - bijdrage aan de lokale duurzame energie transitie van de stad met focus op warmtenetten, vergroting zonne-energie, smart grids (met focus op inpassing van elektrische mobiliteit) en ontwikkeling laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.
Gepubliceerd door  Urban Technology 18 november 2016