Urban Technology

Thema's Urban Technology

De focus van Urban Technology richt zich op de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar een circulaire, competitieve en leefbare stad.

​Wij hebben deze opgaven opgedeeld in vier transitiethema's;

  • Connectivity and Mobility – van duurzaam stadsvervoer tot flexibele logistiek en efficiënte benutting van infrastructuur.
  • Designing Future Cities – van klimaatbestendig inrichten van de stad tot stedelijke ontwerpoplossingen om de leefbaarheid te verbeteren.
  • Circular Transition – van hoogwaardig hergebruik van materialen tot circulair ontwerpen van gebouwen en producten.
  • Energy Transition – van slimme systemen voor elektrisch vervoer tot duurzame oplossingen voor de temperatuur in gebouwen en zonne-energie in de stad.
Gepubliceerd door  Urban Technology 17 september 2021