Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Thema's Urban Technology

De focus van Urban Technology richt zich op de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar een circulaire, competitieve en leefbare stad.

​Wij hebben deze opgaven opgedeeld in vier transitiethema's;

  • Connectivity and Mobility – van duurzaam stadsvervoer tot flexibele logistiek en efficiënte benutting van infrastructuur.
  • Designing Future Cities – van klimaatbestendig inrichten van de stad tot stedelijke ontwerpoplossingen om de leefbaarheid te verbeteren.
  • Circular Transition – van hoogwaardig hergebruik van materialen tot circulair ontwerpen van gebouwen en producten.
  • Energy Transition – van slimme systemen voor elektrisch vervoer tot duurzame oplossingen voor de temperatuur in gebouwen en zonne-energie in de stad.
Gepubliceerd door  Urban Technology 17 september 2021