Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Over Urban Technology

Centre of Expertise Urban Technology onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor stedelijke uitdagingen, samen met partners uit de praktijk op de thema’s Energy Transition, Circular Transition, Mobility & Connectivity en Designing Future Cities. Hiermee draagt het programma bij aan duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst.

De wereld staat voor een periode van toenemende verstedelijking. In 2050 woont 80% van de wereldbevolking in steden. Dit brengt een hoop uitdagingen met zich mee.

Want hoe blijf je als stad toegankelijk als de ruimte steeds schaarser wordt? Hoe richt je de stad in zodat functies behouden blijven? Hoe bedenk je slimme oplossingen om uitdagingen als klimaatverandering en afnemende beschikbaarheid van fossiele energie, grondstoffen en water het hoofd te bieden? Welke duurzame oplossingen zijn er voor onze steden van de toekomst?

Samen met beroepspraktijk

Het Centre of Expertise Urban Technology is een betrouwbare partner voor de beroepspraktijk en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op deze uitdagingen. Urban Technology werkt aan het ontwerpen en realiseren van slimme, technologische oplossingen die lokaal toepasbaar zijn.

Onderzoekers Urban Technology

Binnen Urban Technology werken 7 lectoren, hoofddocenten, docent-onderzoekers, promovendi, alumni en huidige studenten van de HvA aan concrete projecten. Ze maken gebruik van nieuwe technologieën die zich nu razendsnel ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld 3D printing, smart grid-technologieën, advanced sensoring.

Metropoolregio Amsterdam

De oplossingen dragen bij aan een duurzame (sustainable), leefbare (liveable) en verbonden (connected) metropool en worden ook daadwerkelijk gerealiseerd in de ‘proeftuin’, Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Lees meer

Lectoraten en onderzoeksgroepen Urban Technology

Projecten Urban Technology

Publicaties Urban Technology

Gepubliceerd door  Urban Technology 12 februari 2021