Urban Technology

Over Urban Technology

Centre of Expertise

CoE Urban Technology werkt aan technische oplossingen voor een klimaatneutrale stad. Steden streven ernaar klimaatneutraal te zijn in 2050, in lijn met Europese en landelijke klimaatdoelen. Binnen Urban Tech focussen we ons op drie transities die sterk met die doel samen hangen: de energietransitie, de circulaire transitie, en de mobiliteitstransitie. Daarnaast richten we ons specifiek op de gecombineerde, grote maatschappelijke ontwerpopgave voor de toekomstbestendige gebouwde omgeving, voortkomend uit deze transities.

Oplossingen voor stedelijke verdichting en klimaatverandering, technische interventies in de logistiek, het versnellen van de energietransitie, en circulair ontwerpen, ondernemen én bouwen. Centre of Expertise Urban Technology is expert op het gebied van technologie voor een duurzame, leefbare en competitieve stad. Samen met onze partners zijn wij een motor voor innovatie. We dragen met praktijkgericht onderzoek bij aan technologische oplossingen voor vraagstukken rond de belangrijkste maatschappelijke uitdaging van deze tijd: het klimaat.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een van de belangrijke economische knooppunten in de wereld. Een regio met grote uitdagingen: de verkeersstromen nemen toe, de bevolking groeit, er is ruimtegebrek, hitte- en wateroverlast, er is behoefte aan duurzame energie en nieuwe producten. Centre of Expertise Urban Technology onderzoekt hoe de regio dat economisch kloppend hart kan blijven, waar het ook nog prettig en gezond is om te leven en te werken. Op een duurzame manier en met aandacht voor de klimaatcrisis.

Het Centre of Expertise richt zich op vier onderzoeksthema’s:

  • Energy Transition — van slimme systemen voor elektrisch vervoer tot duurzame oplossingen voor de temperatuur in gebouwen en zonne-energie in de stad.

  • Circular Transition — van hoogwaardig hergebruik van materialen tot circulair ontwerpen van gebouwen en producten.

  • Connectivity and Mobility — van duurzaam stadsvervoer tot flexibele logistiek en efficiënte benutting van infrastructuur.

  • Designing Future Cities — van klimaatbestendig inrichten van de stad tot stedelijke ontwerpoplossingen om de leefbaarheid te verbeteren.

Fundamentele veranderingen, transities, zijn nodig en dat kan alleen als je samenwerkt. Met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en inwoners maken we van de MRA een Living Lab, een proeftuin. Zo ontwikkelen onderzoekers in het praktijkveld technologische oplossingen van een slimme laadpaal tot duurzame warmtenetten voor bedrijfsparken en woonwijken. Ontwerpen ze designproducten van circulaire materialen als afvalhout en plastic voor een duurzaam businessmodel. En werken ze aan zero-emissie logistiek voor een uitstootvrij 2050. Nieuwe kennis komt direct terug in onderwijs en wordt regionaal, nationaal en internationaal gedeeld.

Meer informatie

Lectoraten en onderzoeksgroepen Urban Technology

Projecten Urban Technology

Publicaties Urban Technology

Gepubliceerd door  Urban Technology 5 april 2022