Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

HvA 2e prijs Best Paper Award Vervoerslogistieke Werkdagen

24 nov 2016 15:09 | Faculteit Techniek

Melika Levelt, Dick van Damme en Kees-Willem Rademakers wonnen vorige week bij de Vervoerslogistieke Werkdagen de tweede prijs met hun Roadmap Logistiek voor de Foodsector van de Metropoolregio Amsterdam. Hierin laten zij zien dat het voedselproductie- en -consumptiesysteem in Metropoolregio Amsterdam onder druk staat. De oorzaak hiervan zijn trends en ontwikkelingen binnen en buiten de voedselmarkt.


In het artikel staat beschreven tot welke maatschappelijke en logistieke uitdagingen dit leidt voor bedrijven in de food sector op de korte tot middellange termijn. De hoofdvraag is: Tegen welke logistieke uitdagingen lopen bedrijven in de food sector nu en rond 2025 aan, als het gaat om het behouden van een License to Operate en het kunnen ontwikkelen en implementeren van innovaties?


Van boer tot bord

Er ontstaan nieuwe manieren van waardecreatie in de waardeketen van boer tot bord. Denk aan manieren om boer en consument direct met elkaar in contact te brengen, nieuwe diensten voor thuislevering van (nog zelf te koken) maaltijden en de vele nieuwe streekproducten op de markt. De organisatie van de supply- en demand chain en logistiek blijven achter op deze ontwikkelingen. Zij zijn onvoldoende in staat kleinere hoeveelheden voedsel, hoog frequent en fijnmazig door de keten te brengen. De auteurs:

  • geven antwoord op deze vragen;
  • beschrijven hoe zij het onderzoek hebben aangepakt;
  • zetten hun benadering van de value -, supply - en demand chain uiteen;
  • gaan in op de resultaten van het onderzoek;
  • trekken conclusies en;
  • geven mogelijkheden voor vervolgonderzoek aan.


Succesvol platform

De vervoerslogistieke werkdagen werden dit jaar voor de 23e keer gehouden. Er waren ongeveer dertig 30 inzendingen en 50 deelnemers aanwezig. Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen ontmoeten er elkaar en wisselen van gedachten over mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenoverslag, -vervoer en -distributie. De doelgroepen van de werkdagen zijn onder andere het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid.