Urban Governance and Social Innovation

Inclusief Bouwende stad

Binnen het programma de inclusief bouwende stad wordt kennis gebundeld op het gebied van fysieke, ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke transities.

Ruimtelijke ingrepen zijn kapitaalintelsief. Een gebouw of object bepaalt voor decennia de plek, het programma en de identiteit van de locatie en zijn omgeving. Ruimtelijke ingrepen zijn bovendien procesmatig complex, zeker in een bestaande stad.

Zo dient een ruimtelijke ingreep zich te verhouden tot een veelvoud aan (wisselende) belangen, regels, wensen en vereisten, vanuit verschillende schaalniveaus, partijen en instituties. In de kern biedt een ruimtelijke ingreep echter ook de kans om oplossingen te genereren voor lokale sociale opgaven en grootstedelijke ambities. Bijvoorbeeld ten aanzien van betaalbaarheid, verduurzaming en sociale weerbaarheid. De vraag is hoe dit in de huidige tijd in samenwerking met schillende partijen en bewoners vorm kan krijgen.

Ambitie

In samenwerking met de gemeenten, woningbouwcorporaties en andere praktijkpartners wordt met actieonderzoek aan de ontwikkelen van nieuwe arrangementen en concrete duurzame oplossingen gewerkt. Hierbij verrijken we de beleidsprocessen met actuele kennis en slaan de brug naar bewoners, ondernemers en ontwikkelaars rondom concrete lokale opgaven en kansen.

Gepubliceerd door  Urban Governance 4 mei 2022