Urban Goodcamp: stedelijke uitdagingen samen aanpakken

Erasmus+ project verbindt organisaties met thema’s biodiversiteit en klimaatadaptatie

15 feb 2022 11:10 | Ondernemerschap

In het Europese Erasmus+ onderzoeksproject Urban Goodcamp onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam of zij een actieve rol kan spelen bij het oplossen van stedelijke uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De HvA verbindt partijen in de Metropoolregio Amsterdam die aan deze thema's werken, en gaat onderwijs ontwikkelen dat aansluit bij de problemen die deze partijen in de praktijk constateren. Onlangs vond een eerste verkenning plaats waaraan 15 organisaties, uiteenlopend van Naturalis tot Staatsbosbeheer, aansloten.

In het project Urban Goodcamp gaat de HvA, in samenspraak met deze stakeholders, educatie ontwikkelen waarbinnen oplossingen worden gezocht voor uitdagingen zoals hitte- en wateroverlast en afnemende groenvoorzieningen. In overleg met deze experts worden enkele belangrijke problemen geformuleerd, waarvoor studenten of deelnemers van buiten de HvA onder begeleiding oplossingen gaan bedenken. De oplossingen worden gepresenteerd aan de experts, zodat zij in samenspraak tot een resultaat komen dat in de praktijk kan worden toegepast.

Van eerste verkenning naar oplossingen

Belangrijke uitkomst van deze eerste verkenning was dat stedelijke uitdagingen als biodiversiteit en klimaatadaptatie niet los van elkaar gezien kunnen worden. Mogelijke oplossingen moeten in nauwe samenspraak met de verschillende partners worden verkend om tot daadwerkelijk duurzame oplossingen te komen. Onderwijs is hierbij essentieel, maar ook hier wordt nog te veel in afzonderlijke lectoraten en faculteiten gewerkt. Ook missen onderwijsmodules en programma’s waarin verschillende uitdagingen gezamenlijk worden geadresseerd, zoals in dit geval Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Hier valt nog veel te winnen.

Na de verkennende fase waarin de problemen rond de thema’s onderzocht zijn, worden in januari 2023 studenten geworven om mee te werken aan het project (onder meer via de Minor Entrepreneurship for Society).