Nieuw platform helpt Amsterdamse zzp’ers weerbaarder te worden

HvA slaat handen ineen met ROC Amsterdam-Flevoland, Stichting ZZP Nederland en Gemeente Amsterdam

7 dec 2021 13:40

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur, zette vandaag haar handtekening onder de Oplus intentieverklaring namens de HvA. Oplus is een nieuw samenwerkingsplatform van ROC Amsterdam-Flevoland, de HvA, Stichting ZZP Nederland en de Gemeente Amsterdam. Doel van het platform is het weerbaarder maken van zzp’ers in de metropoolregio Amsterdam.

De dynamiek van onze snel veranderende samenleving met korte dienstverbanden en flex-contracten vraagt om weerbare en wendbare mensen. Toegang tot ‘een leven lang ontwikkelen’ is essentieel om weerbaar en wendbaar te blijven. Zzp’ers en flexwerkers zijn echter vaak op zichzelf aangewezen om in deze trend mee te gaan: ze hebben geen werkgever die investeert in hun professionalisering en er zijn voor hen minder voorzieningen en faciliteiten. Om duurzaam inzetbaar te blijven, is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt dan ook van groot belang.

Er zijn drie pijlers die via het platform Oplus verder uitwerkt worden: Ontmoeten, Opleiden en Onderzoeken. Deze zijn als volgt verdeeld onder de deelnemende organisaties:

  • Ontmoeten - ZZP Nederland
    De pijler Ontmoeten houdt in: realiseren van de onderlinge samenwerkingsverbanden tussen ondernemers; stimuleren van kleinschalige ondernemingen in wijken; duurzaam en succesvol ondernemen ondersteunen; weerbaarheid en wendbaarheid vergroten via het aanbod van een leven lang leren.
  • Opleiden - ROC Amsterdam-Flevoland
    Oplus Opleiden (al in september 2021 gestart) biedt een bij- en omscholingsaanbod gericht op een leven lang ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. De komende jaren wordt gewerkt aan het (blijven) verbinden van Oplus Opleiden aan een extern netwerk van onderwijs en bedrijfsleven.
  • Onderzoeken - HvA, lectoraat Ondernemerschap
    Binnen deze pijler wordt onderzocht hoe professionals beter ondersteund kunnen worden bij de levenslange ontwikkeling en verbetering van ondernemende vaardigheden. Vragen zijn: Hoe ontwikkelen we een gedeeld vocabulaire voor ondernemende vaardigheden? Hoe sluiten we aan bij de belevingswereld van de praktijk? Via welke netwerken zoeken ondernemers naar nieuwe kennis? Hoe ontsluiten we aanbod en maken we het aantrekkelijk voor ondernemers om actief deel te nemen?


Het digitale platform www.onderneemvaardig.nl faciliteert het netwerk in wording. Hier kunnen ondernemers elkaar vinden en van elkaar leren. Er staat al een uitgebreid educatie- en ontwikkelaanbod voor ondernemers op.

Jopie Nooren over het belang van Oplus: 'De HvA vindt het belangrijk dat we de krachten bundelen om te zorgen dat ZZPers in Amsterdam succesvol zijn en blijven doordat ze de gelegenheid krijgen om hun kennis en skills levenslang te ontwikkelen. Wij willen daar graag samen met ROC Amsterdam, ZZP Nederland en de gemeente Amsterdam aan bijdragen via het doen van onderzoek en het verzorgen van scholing. Het onderzoek dat we in 2022 starten geeft inzicht in hoe professionals beter voorbereid en ondersteund kunnen worden bij de levenslange ontwikkeling en het verbeteren van hun ondernemende vaardigheden.'

De intentieverklaring Oplus werd op donderdag 9 december door alle partijen ondertekend.

Neem voor meer informatie contact op met Patricia van Hemert (HvA)