Impact onderwijs op de eerste basisschool van start!

As-Soeffah, is de eerste school die op 8 maart meedoet aan het onderzoeksproject

5 mrt 2021 12:00

Fawaka Ondernemersschool biedt impactvolle ondernemerschapsprogramma's aan om kinderen, ongeacht hun achtergrond of buurt, in staat te stellen een positief verschil te maken door middel van ondernemerschap.

“Hoe kunnen we jongere generaties de tools geven om een ​​duurzamere en inclusievere samenleving op te bouwen, om dingen beter te doen dan voorgaande generaties? Dit is de vraag die onze missie gestalte heeft gegeven. Onze missie is om alle kinderen in Nederland op een leuke en vriendelijke manier kennis te laten maken met duurzaam ondernemerschap ”, zegt Thiëmo Heilbron, oprichter en directeur van Fawaka.

In As-Soeffah, de eerste school die op 8 maart meedoet aan het project, zal Fawaka de kinderen helpen bij het ontwikkelen van fictieve fairtrade chocolademerken en producten die upcycled zijn van afgedankte materialen. En de HvA gaat onderzoeken wat de effecten zijn van impact onderwijs in ondernemerschap op het loopbaanperspectief van deze kinderen. “Dit project is een grote stap voorwaarts. Het zal ons helpen beter te begrijpen welke kennis en vaardigheden kinderen (nog) niet leren in onze programma's, en het zal ons helpen om nog meer kwaliteit en positieve impact te leveren ”, voegt Thiëmo toe.

Het Programma Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zal inzicht geven in hoe deelname aan de programma's van Fawaka kinderen helpt om (meer) affiniteit en vaardigheden te ontwikkelen voor impactondernemerschap. Op de vraag ‘wat wil je later worden?’, Zullen kinderen dan naast ‘piloot’ of ‘sporter’ ook ‘impactondernemer’ zeggen?

"Het is nooit te vroeg om te leren over impactondernemerschap", zegt Maarten Hogenstijn, senior onderzoeker sociaal ondernemerschap en onderzoeksprojectleider. “Bij de HvA richten we ons steeds meer op onderwijs over sociaal en duurzaam ondernemerschap via programma's als onze minor 'Entrepreneurship for Society'. Het doel is om doorlopende trajecten te ontwikkelen voor jongeren om op een ondernemende manier te leren omgaan met de samenleving ”, voegt Maarten toe.

Dit onderwijsgerichte onderzoeksproject maakt deel uit van de Transitiepijler van het programma 2019-2022 van Amsterdam Impact. Getalenteerde mensen van elke leeftijd zetten zich in toenemende mate in om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken - via sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoorde bedrijven en op buurtniveau. Amsterdam Impact wil dergelijk talent ondersteunen bij het ontwikkelen van impact-ondernemerschapsvaardigheden, met name vanaf jonge leeftijd, en kennis over dit onderwerp uitwisselen met andere ecosystemen over de hele wereld.

“Het huidige aanbod aan (impact) ondernemerschapscursussen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is eerder beperkt. Via initiatieven als de samenwerking met Fawaka en de HvA willen we deze kloof dichten en impact ondernemerschapsvaardigheden in het curriculum van basisscholen en middelbare scholen brengen ”, zegt Ellen Oetelmans, programmamanager Amsterdam Impact.

“Ik ben heel blij dat Amsterdam Impact de waarde inziet om te beginnen bij de jonge generatie, onze toekomst”, besluit Thiëmo.