Hogeschool van Amsterdam

Start-ups HvA met financiering Take-off op zoek naar marktkansen

Interactief schilderij voor mensen met dementie en virtuele led-tegenstander voor sporters

10 jul 2018 11:11 | Ondernemerschap

Start-ups van HvA-studenten illi Engineering en Cyrcuits hebben financiering via Take-off hbo toegekend gekregen. Hiermee kunnen ze de marktkansen voor hun producten, een interactief schilderij voor dementerenden en een virtuele led-tegenstander voor baansporters, verder onderzoeken.

Interactief schilderij met vertrouwd beeldmateriaal

illi Engineering heeft het Magisch Interactief Schilderij (MIS) ontwikkeld dat inspeelt op de positieve effecten van liedjes van vroeger en vertouwd beeldmateriaal op mensen die leven met dementie. Momenteel staat het MIS op ruim 30 zorglocaties in Nederland.

Het project is begonnen toen de eigenaren van illi Engineering nog studeerden bij de HvA tijdens de minor Zorgtechnologie. Het project heeft een vervolg gekregen, omdat het voor de oprichters mogelijk was af te studeren in hun eigen onderneming via het HvA Start up Tech Centre.

Realtime feedback op de baan via led-verlichting

Cyrcuits heeft de Take-off-financiering voor haalbaarheidsstudies
toegekend gekregen voor zijn innovatieve product ELSA: Evolutionair LEDSolutions Application. Het systeem zorgt ervoor dat sporters op een baan of circuit via led-verlichting een ‘tegenstander’ en hun doelen weerspiegeld zien. Op elke locatie op de baan of het circuit kan de sporter met deze realtime feedback zien of hij zijn doel gaat bereiken en waar verbetering mogelijk is.

Financiering Take-off

Regieorgaan voor praktijkgericht onderzoek SIA financiert via de Take-off-regeling haalbaarheidsstudies naar de technische en economische kansen en risico’s van innovaties die voortkomen uit hbo-onderzoek en een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Per haalbaarheidsstudie kunnen studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen een voorstel indienen voor financiering van € 20.000 tot € 25.000. De hogeschool vergoedt vervolgens conform de in de aanvraag opgenomen begroting de kosten van de haalbaarheidsstudie.

Programma Ondernemerschap ondersteunt en adviseert

Het Programma Ondernemerschap ondersteunt de ondernemende teams gedurende het traject van hun haalbaarheidsstudie met advies en het openstellen van het netwerk, zoals verschillende lectoraten en via IXA. Cyrcuits neemt als onderdeel van het eigen ontwikkeltraject deel aan het 10K pre-incubatorprogramma maakt gebruik van de werkplekken in de Amsterdam Venture studio in het Wibauthuis.

HvA-innovaties

In eerdere aanvraagrondes hebben innovaties van HvA-studenten steun gekregen via Take-off om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, waaronder designstudio Planq, de reanimatietool van Levinvents, de binnenband die niet lek kan gaan van Supreme Dutch en afvalscheidingsbakken van MushBIN.

Gerelateerd: