Hogeschool van Amsterdam

[Afgelast] HvA Ondernemerschap Onderzoekslunch over scale-ups

Lunch, leer en discussieer over onderzoek en ondernemerschap. Tweewekelijks op dinsdag van 12.00-13.00 uur.

Evenement

[Deze bijeenkomst is tot nader order afgelast] De Amsterdamse techsector maakt het laatste decennium een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal start-ups is al jaren hoog en er komen in snel tempo nieuwe bij. Een klein percentage daarvan groeit enorm hard, de zogenaamde scale-ups.

De Amsterdamse techsector kent dan ook veel potentie, maar dankzij haar snelle groei dreigt ook ruimtegebrek. Met name de binnenstad, waar veel scale-ups zich vestigen, komt verder onder druk te staan. Maar hoe komt het dat zij zich zo sterk in de binnenstad concentreren? En hoe nu verder?

Tijdens de Ondernemerschap Onderzoekslunch van 24 maart presenteren Paul Grijsbach en Darren Sierhuis, onderzoekers aan de HvA, hun onderzoek naar scale-ups in meer detail en hopen ze waardevolle input op te halen.

Rol van de campus

Daarnaast gaan ze graag in gesprek over de rol die campussen mogelijk kunnen spelen in het faciliteren van ruimte voor snelgroeiende (tech) bedrijven. Met het project Campus Amsterdam is HvA een grote speler in een netwerk van ruim 30 innovatiegebieden en campussen in de Metropoolregio van Amsterdam.

Dit netwerk stimuleert de kennisdeling tussen de gebieden door op campusmanagementniveau een learning community of practicioners te zijn. Hoe zouden we zo’n netwerk kunnen inzetten om de samenwerking met scale-ups aan te gaan en wat zou dat de HvA op kunnen leveren?

De lunch wordt aangeboden en georganiseerd door HvA Programma Ondernemerschap . Reserveer van tevoren een plek aan de tafel, zodat we kunnen zorgen dat er genoeg is voor iedereen.

Datum: dinsdag 24 maart 2020
Tijd: 12.00-13.00 uur
Locatie: Wibauthuis, Amsterdam Venture Studios

Kennisuitwisseling tussen HvA-onderzoekers

De HvA Ondernemerschap Onderzoekslunches worden iedere twee weken op dinsdag georganiseerd om kennisuitwisseling te stimuleren tussen HvA-onderzoekers en andere medewerkers met interesse in onderzoek over onderwerpen waarbij ondernemerschap een rol speelt.

Ondernemerschap is een HvA-breed thema. Onderwerpen van de lunches kunnen zodoende variëren van onderzoek naar ondernemerschap in gezondheidszorg, techniek, sociaal ondernemerschap tot fintech, edutech, juridische zaken voor ondernemingen of interessante zaken voor onderzoekers aan de HvA in het algemeen.

Het Programma Ondernemerschap en lectoraat Entrepreneurship organiseren de lunches met bijdragen van Smart City Academy en CEDIS.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 16 maart 2020

Datum

Startdatum 24 mrt

Tijd

12:00 - 13:00 uur

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955