Verwijsstroom huisartsen bij jeugdigen in Hoorn

uitkomsten van een effectencalculatorstudie

Verslag

In 2022 is de gemeente Hoorn met het project ‘verwijsstroom huisartsen’ gestart. Aanleiding voor het project was dat huisartsen vaak (en vaker dan in andere regio’s) naar specialistische jeugdzorg verwezen. Bij een verwijzing door de huisarts naar specialistische jeugdhulp werden de gebiedsteams (genaamd 1.Hoorn) vaak niet bij de zorg betrokken. Met het project wilde de gemeente de samenwerking tussen de huisartsen en 1.Hoorn dan ook versterken. De gedachte was dat hierdoor effectievere, passendere en duurzamere zorg kon worden ingezet waarbij er sneller problemen worden gesignaleerd en escalaties worden voorkomen.

Referentie Kemmeren, C. A. A., de Lange, M. M., & Rözer, J. J. (2022). Verwijsstroom huisartsen bij jeugdigen in Hoorn: uitkomsten van een effectencalculatorstudie. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 december 2022