Wanneer help je iemand echt?

de complexe relatie tussen financieel, fysiek en geestelijk welzijn en wat dit betekent voor de praktijk

Verslag

Geïndustrialiseerde landen hebben de afgelopen anderhalve eeuw grote stappen gezet in de verbetering van volksgezondheid. In Nederland steeg de levensverwachting elk decennium met drie jaar. En het merendeel van die extra jaren wordt in goede gezondheid doorgebracht. Maar niet iedereen heeft van deze vooruitgang geprofiteerd. Mensen met een lagere sociaal-economische achtergrond blijven achter, en het gat tussen hen en de rest van de maatschappij is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Ruim een kwart van Nederlandse huishoudens leeft in bestaansonzekerheid.


Veel van deze landen hebben een levendige burgermaatschappij en er is vaak een overvloed aan maatschappelijke initiatieven om mensen die niet mee komen te helpen. Maar hoewel deze initiatieven een teken van sociale solidariteit zijn, blijken ze niet altijd even effectief in het helpen van mensen. Vaak ontbreekt het geld om problemen op een structurele manier aan te pakken. Initiatieven richten zich vaak op een specifiek aspect van het probleem dat voor hen behapbaar is, zonder aandacht te besteden aan zaken die nauw gerelateerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief dat sollicitatietraining biedt, waar blijkt dat deelnemers moeite hebben zich te concentreren vanwege financiële zorgen of depressieve gevoelens, waardoor de training minder effectief is. Het stelt de organisatie voor een dilemma: moet het initiatief zich eerst richten op het wegnemen van financiële zorgen? Dit roept een grotere vraag op: waar moeten maatschappelijke initiatieven zich precies op richten om mensen structureel te helpen? Of anders gezegd: Wanneer help je iemand écht?

De laatste jaren groeit het bewustzijn onder wetenschappers en het brede publiek over hoe innig financiën, gezondheid en welzijn met elkaar verstrengeld zijn. Je kunt problemen van mensen vaak niet reduceren tot een aantal sub-problemen die je onafhankelijk van elkaar kunt oplossen, vanuit de gedachte dat alle oplossingen bij elkaar opgeteld het totaalprobleem verhelpen. Uit onderzoek weten we inmiddels steeds meer over hoe problemen met elkaar in verband staan. Beleidsmakers en uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers die de complexe relatie tussen financiële, fysieke en mentale factoren begrijpen, bevinden zich in de unieke positie om deze inzichten te vertalen naar hun initiatieven.

Dit rapport biedt een overzicht van academische en grijze literatuur, en de lessen die we hieruit kunnen trekken.

Referentie Broekhuizen, J., & van Geuns, R. C. (2022). Wanneer help je iemand echt? de complexe relatie tussen financieel, fysiek en geestelijk welzijn en wat dit betekent voor de praktijk. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

R.C. van Geuns

Publicaties:

Research database