Aviation Engineering

De luchtvaartindustrie moet slimmer worden en verduurzamen. Het lectoraat Aviation Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) levert de kennis en inzichten die nodig zijn om over te stappen op efficiëntere en milieuvriendelijker procedures (technisch en operationeel) of deze te ontwikkelen.

De uitstoot van broeikasgassen en de verspilling van materialen in de luchtvaartsector flink verminderen, en onderhoud en reparatie in de sector efficiënter maken: dat kan alleen met innovatie. Er zijn al mooie technologieën beschikbaar, maar deze zijn lang niet altijd toe te passen, bijvoorbeeld omdat ze eerst moeten voldoen aan strenge internationale veiligheids- en certificeringseisen. Bovendien is er een kloof tussen productie en onderhoud. Terwijl bij de productie van vliegtuigonderdelen snel en efficiënt gewerkt wordt, met inzet van robots en andere automatiseringsoplossingen, gaat in de hangar veel werk nog met de hand.

De kloof dichten

Het lectoraat Aviation Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam zorgt ervoor dat de luchtvaartindustrie sneller kan innoveren. Onze onderzoekers werken in de hangar nauw samen met luchtvaartprofessionals en ontwikkelen tools voor bestaande en nieuwe toepassingen. Daarmee kan de sector sneller en nauwkeuriger werken, worden minder materialen verspild en gaan de kosten omlaag.

Nieuwe voorspellende strategieën in onderhoud maken veel repetitieve, arbeidsintensieve onderhoudsinterventies overbodig. Dat levert kostenbesparingen op van miljoenen euro’s. Algoritmen voor gegevensuitwisseling maken Federated Learning, een decentrale vorm van machine-learning, mogelijk. Luchtvaartpartners die nu geen gegevens met elkaar mogen delen kunnen hier veel profijt van hebben. Geavanceerde, met sensoren uitgeruste robots kunnen mogelijke defecten in de structuur en componenten van vliegtuigen nauwkeurig en snel identificeren. Milieuvriendelijke, aanvullende reparatietechnologieën zoals cold spray, verlengen de levensduur van vliegtuigen door nu nog niet reparabele componenten te repareren.

Ook opleidingsinnovaties, zoals de ontwikkeling van een digitale cockpitsimulator voor technici, brengen duurzaamheidsvoordelen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan simulaties die uitgevoerd kunnen worden zonder vliegtuig.

Het lectoraat Aviation Engineering bevindt zich op het snijvlak van al deze innovaties. We onderzoeken ook welke uitdagingen in service en reparatie de introductie van elektrische en door waterstof aangedreven vliegtuigen met zich meebrengt.

De lector

Konstantinos Stamoulis is gepromoveerd op het onderwerp Fatigue of Micromechanical Systems en behaalde masters in Applied Mechanics, Materials Science en Engineering. Hij is sinds 2020 lector Aviation Engineering aan de HvA. Naast zijn functie bij de HvA is Stamoulis lid van het Executive Committee van het Aerospace Network van de Institution of Engineering & Technology (IET). Ook neemt hij deel aan diverse redactieraden van tijdschriften en wetenschappelijke commissies. 'Het maakt me enthousiast als ons onderzoek bijdraagt ​​aan innovatie in de luchtvaartindustrie', zegt Stamoulis.

Onderwijs

Het lectoraat Aviation Engineering betrekt regelmatig studenten bij zijn onderzoek, bijvoorbeeld via afstudeerstages. Samen met de docent-onderzoekers bouwen studenten aan een stevige kennisbasis voor duurzame innovatie in de luchtvaartindustrie.

Het lectoraat draagt ook bij aan het onderwijs via lezingen en werkgroepen in het curriculum van Wiskunde & Modellering, Vliegtuigprestaties, Constructie & Materialen, Onderhoud en LCM en Human Factors en Veiligheid, evenals de bachelor Luchtvaart. De afdeling begeleidt regelmatig masterstudenten tijdens een stage via het Erasmus Uitwisselingsprogramma.

Samenwerking

Het lectoraat is een gewaardeerde partner in de luchtvaartsector en werkt nauw samen met diverse universiteiten, kennisinstellingen en hogescholen. Het lectoraat neemt deel aan verschillende Europese onderzoeksprojecten en is partner in het Bright Sky-project . Doel is de Nederlandse luchtvaart een leidende rol te laten spelen in Europa, in duurzaamheid, digitalisering en sociale innovatie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 6 november 2023

  dr. K. Stamoulis (Konstantinos)

Lector Aviation Engineering

Tel: 0621155138
k.stamoulis@hva.nl
Bekijk profiel