Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs staat stevig in de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke aandacht. Nederlandse leerlingen hechten veel waarde aan democratische waarden maar scoren in vergelijking met andere landen laag op kennisaspecten. De ongelijkheid in burgerschapskennis is ook groter dan in andere landen. Veel scholen en leraren zijn op zoek naar geschikte manieren om burgerschap een plek te geven in hun onderwijs. Er is enig zicht op de algemene werkzame mechanismen van burgerschapsonderwijs. Er is echter relatief weinig onderzoek gedaan naar meer precieze manieren om effectief bij te dragen aan burgerschap van leerlingen.

Met collega's geeft Hessel Nieuwelink vorm aan het lectoraat Burgerschapsonderwijs. Samen met het werkveld, lerarenopleidingen, onderzoekers en beleidsmakers willen zij het burgerschapsonderwijs versterken. Daarbij combineren zij onderwijsontwikkeling met het doen van onderzoek

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 16 februari 2023