Studio's Techniek

VR & simulatie studio

Expertise: Logistics Engineering / Management, Aviation, Built Environment, Forensisch onderzoek

Techniek is steeds vaker nodig om de juiste beslissing te kunnen nemen over een ontwerp of verbetering van processen en producten. In de VR & simulatie studio worden meerdere technieken gebruikt om complexe processen en producten te modelleren en evalueren. Simulatie creëert inzicht in de wisselwerking van processen, externe invloeden, informatie en tijd. Denk bijvoorbeeld aan capaciteitsberekeningen voor logistieke processen of het virtueel ontwerpen van een gebouw, waarbij alle stakeholders betrokken zijn (BIM). Met behulp van 3D-modellen, Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) worden modellen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast ondersteunen deze technieken de kennisontwikkeling bij productontwerp en forensisch onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 24 juni 2019

mw.  M. Blekkenhorst (Mirjam)

m.blekkenhorst@hva.nl
Bekijk profiel