Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Natuurkunde en Scheikunde vaktoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets Natuur- en Scheikunde van het 21+-toelatingsonderzoek.

Inhoud

De toets bestaat uit delen van het havo-examenprogramma Natuurkunde én Scheikunde van 2016. In de tabel staan de onderwerpen die aan bod komen. Bestudeer ook de bijbehorende studiewijzers/gidsen en antwoordenboekjes. 

Onderdelen NatuurkundeOnderdelen Scheikunde
Domein C Bewegen en energieDomein B Kennis van stoffen en materialen
Domein D MaterialenDomein C Kennis van chemische processen en kringlopen
Domein G Meten en regelen

Toetsvorm- en duur

De toets zal, indien mogelijk, op locatie afgenomen worden en duurt 2 uur.

Voorbereiden

Ga naar www.examenblad.nl(opent in nieuw venster) voor een gedetailleerde beschrijving van beide vakken. Je kunt je voorbereiden met de volgende boeken:

BoekISBN
Systematische natuurkunde havo 4 basisboek 8e drukISBN 9789006313048
Systematische natuurkunde havo 5 basisboek 8e drukISBN 9789006313062
Chemie Overal 4e editie havo 4 leerboekISBN 9789011113756
Chemie Overal 4e editie havo 5 leerboekISBN 9789011113770

Beoordeling

Je bent geslaagd voor deze vaktoets als je 55% of meer van de punten hebt behaald.

Wel of niet toegestane hulpmiddelen

  • Tijdens de toets heb je een BINAS tabellenboek nodig (Noordhoff Uitgevers, 5e of 6e druk).
  • Je mag een (grafische) rekenmachine gebruiken.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur