Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Wiskunde

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets van het 21+-toelatingsonderzoek voor de opleiding Leraar Wiskunde.

Inhoud

Het examen toetst de stof uit de 12e editie van ‘Getal en Ruimte’. De kern van de stof die getoetst wordt is:

 • havo B deel 2
  • Hoofdstuk 6 (De afgeleide functie)
  • Hoofdstuk 8 (Goniometrie)
 • havo B deel 3
  • Hoofdstuk 9 (Exponentiële en logaritmische formules)
  • Hoofdstuk 10 (Meetkundige berekeningen)
  • Hoofdstuk 11 (Verbanden en functies)

Let wel: er kunnen toetsvragen gesteld worden over alle onderwerpen uit deze boeken. De normering staat vermeld op de toets.

Toetsvorm- en duur

De toets zal, indien mogelijk, op locatie afgenomen worden en duurt 1 uur en 15 minuten.

Let op: Als je de grafische rekenmachine gebruikt moet je altijd vermelden welke opties of commando’s je hebt gebruikt. Als in een opgave staat: ‘bereken exact’ dan moet je een algebraïsche berekening (dus zonder grafische rekenmachine) geven en mag het antwoord niet benaderd worden. Als in de opgave staat: ‘bereken algebraïsch’ dan mag je de grafische rekenmachine alleen als gewone rekenmachine gebruiken, bijvoorbeeld om een antwoord te berekenen. Het eindantwoord mag dan dus wel benaderd worden.

Voorbereiden

Je kunt gebruik maken van de volgende boeken:

BoekUitgeverijISBNRichtprijs
Getal & Ruimte 12e editie havo B leerboek 1Noordhoff Uitgevers B.V.9789001574789€ 66,25
Getal & Ruimte 12e editie havo B leerboek 2Noordhoff Uitgevers B.V.9789001735388€ 66,25
Getal & Ruimte 12e editie havo B leerboek 3Noordhoff Uitgevers B.V.9789001737146€ 69,00

Je kunt bovenstaande boeken en de bijbehorende antwoordenboeken bijvoorbeeld bestellen via de site van Noordhoff. (opent in nieuw venster)Op deze site kun je ook meer informatie over deze boeken en over de methode Getal en Ruimte vinden. Met de diagnostische toetsen aan het einde van de hoofdstukken kun je testen in hoeverre je de stof van dat deel beheerst. De onderwerpen die je niet beheerst, bestudeer je uit leerboek 2 en/of 3 en zo nodig bestudeer je ook leerboek 1; dat deel bereidt voor op de leerboeken 2 en 3.

Beoordeling

Je bent geslaagd voor deze vaktoets bij minimaal een 5,5.

Wel of niet toegestane hulpmiddelen

Er zijn handleidingen voor een aantal van de genoemde rekenmachines te koop: bijvoorbeeld bij de methode Getal en Ruimte. 

 • Als de GRM gebruikt wordt, moet altijd vermeld worden welke opties of commando’s gebruikt zijn.
 • Als in een opgave staat: ‘bereken exact’, dan moet er een algebraïsche berekening (dus zonder GRM) gegeven worden en mag het antwoord niet benaderd worden.
 • Als in de opgave staat: ‘bereken algebraïsch’, dan mag de grafische rekenmachine alleen als gewone rekenmachine gebruikt worden, bijvoorbeeld om een antwoord te berekenen. Het eindantwoord mag dan dus wel benaderd worden.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur