Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Microcredentials: Vragen en antwoorden

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden.

Welke status hebben microcredentials op dit moment?

Sinds de start van de pilot groeit de belangstelling voor microcredentials binnen het hoger onderwijs. De koepels Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hebben zich verbonden aan de pilot en het huidige kwaliteitskader. Alle microcredentials die worden uitgegeven binnen de pilot worden door alle hogescholen en universiteiten in Nederland herkend en erkend. Op dit moment wordt een microcredential nog niet wettelijk erkend, het is namelijk nog niet opgenomen in de WHW (wet op hoger onderwijs en onderzoek). De microcredentials die tijdens de pilot worden uitgegeven hebben daarom nog geen wettelijke borging. Er wordt sinds de start van de pilot hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken, samen met juristen van deelnemende instellingen. Of je met een microcredential vrijstelling krijgt of gemakkelijk kunt instromen bij een opleiding bepaalt altijd de examencommissie van de desbetreffende instelling of opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van de microcredential binnen het kader van de eisen van de graad die je zou willen behalen met de opleiding. Daarbij kijken zij ook naar de geldigheid van de aangetoonde leeruitkomst: is de kennis/vaardigheid die je hebt aangetoond met de MC nog wel voldoende bij de tijd, of is er sprake van een dusdanige ontwikkeling van het vakgebied sinds het afronden van de MC dat de MC niet meer geldig kan zijn als onderdeel van de gewenste opleiding? Hetzelfde geldt ook voor het inzetten van een microcredential op de arbeidsmarkt. Een werkgever bepaalt of de behaalde kennis toereikend is voor de desbetreffende functie.

Hoe lang is de microcredential geldig?

Net als een diploma is een microcredential onbeperkt geldig, de kennis of kunde die je hebt opgedaan kan over de tijd echter wel achterhaald raken. Of je met een microcredential vrijstelling krijgt of gemakkelijk kunt instromen bij een opleiding bepaalt altijd de examencommissie van de desbetreffende instelling of opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van de microcredential binnen het kader van de eisen van de graad die je zou willen behalen met de opleiding. Daarbij kijken zij ook naar de geldigheid van de aangetoonde leeruitkomst: Bijvoorbeeld omdat de inhoud van het vakgebied waarin de microcredential behaald is, in de tussentijd dusdanig ontwikkeld is dat de kennis verouderd is. Hetzelfde geldt ook voor het inzetten van een microcredential op de arbeidsmarkt. Een werkgever bepaalt of de behaalde kennis toereikend is voor de desbetreffende functie.

Is de microcredential ook in andere landen geldig?

De besturen van de hoger onderwijs instellingen aangesloten bij VH en UNL in Nederland hebben met elkaar besloten dat de in Nederland behaalde microcredentials onderling worden erkend, hiermee is Nederland een voorloper in Europa op dit gebied. De manier waarop de Nederlandse microcredentials zijn beschreven sluit aan bij de Europese normen. Onderlinge erkenning in Europa is hierdoor in theorie gemakkelijker, maar is nog niet wettelijk of bestuurlijk vastgelegd.

Krijg ik ook nog een ander (papieren) certificaat?

Met de microcredential krijg je een digitaal certificaat dat altijd en overal toegankelijk is voor jou en je kunt delen met anderen. Of je ook nog een ander (papieren) certificaat krijgt besluit de instelling die de microcredential uitgeeft en kan verschillen per instelling. Vraag dit na bij je opleider.

Kan mijn werkgever betalen voor mijn microcredential?

Wil je je als professional verder ontwikkelen en zou je daarvoor een microcredential willen behalen? Overleg dan met je werkgever naar de mogelijkheden binnen jouw opleidingsbudget. Een werkgever mag bijdragen in jouw ontwikkeling en betalen voor het behalen van een microcredential.

Weten werkgevers wat een microcredential is?

Microcredentials zijn een relatief nieuw begrip dat zowel binnen Nederland als internationaal steeds meer aandacht krijgt. Toch zullen er werkgevers zijn die niet weten wat een microcredential is. Verwijs hen gerust naar de website van de landelijke pilot. Je kunt de door jou behaalde microcredentials digitaal met werkgevers delen en ze hiermee eenvoudig inzicht geven in wat jij kunt, begrijpt of kunt toepassen.