Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Wonen met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en ben je op zoek naar geschikte woonruimte? Of wil je een aanpassing aan je huis? Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen.

Begeleid wonen

In Amsterdam zijn er verscheidene organisaties die begeleid wonen aanbieden. Een overzicht hiervan kun je vinden op de sociale kaart van Amsterdam. Je kan hier zoeken met trefwoorden.

Je kunt ook kijken op de volgende websites:

•    Jados (voorheen Stumass): begeleid wonen voor studenten met autisme (er is op dit moment een wachtlijst voor zowel Amsterdam als Amstelveen)
•    MEE woonwinkel: platform met aanbod van zorgaanbieders overal in Nederland, voor mensen met uiteenlopende beperkingen

Rolstoelgeschikte woningen

WoningNet Amsterdam biedt rolstoelgeschikte woningen aan voor mensen die permanent gebruik maken van een rolstoel maar wel zelfstandig kunnen wonen. Voor deze woning heb je een indicatie nodig van de Dienst Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Amsterdam.

Studentenhuisvesting

Studentenwoningen zijn te vinden via Studentenwoningweb en ROOM. Hier worden zowel zelfstandige als gedeelde woningen aangeboden. Hier word je niet begeleid en deze kamers zijn ook niet aangepast, maar mogelijk kun je hier een kamer vinden die toch aan jouw eisen voldoet. 

Als je vanwege je functiebeperking niet in een reguliere studentenkamer kan wonen maar geen begeleiding nodig hebt, is het soms toch mogelijk om te huren bij De Key of DUWO, de grootste studentenhuisvesters van Amsterdam. Deze huisvesters hebben vaak een urgentieregeling voor studenten die om fysieke of psychische redenen moeite hebben om te hospiteren, die behoefte hebben aan aanpassingen aan hun woning of die begeleiding bij zelfstandig wonen kunnen gebruiken. Neem contact met hen op om te informeren wat de mogelijkheden zijn. 

Woningaanpassing

Als je zelfstandig woont en speciale aanpassing aan je woonruimte nodig hebt, kun je die mogelijk aanvragen bij de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doe dit in overleg met je huisvester.