Hogeschool van Amsterdam

Stage jaar 3

In het derde jaar van de opleiding lopen studenten vier dagen per week stage gedurende 33 weken (van november t/m juni: totaal 960 uur).

De studenten specialiseren zich in één van de volgende vier werkvelden:

  1. Onderwijs en Ontwikkeling
  2. Consument en Maatschappij
  3. Arbeid en Organisatie
  4. Gezondheid, Zorg en Welzijn

In de derdejaars stage leert een student zelfstandig te werken en doet de student verdere ervaring op met de beroepscompetenties van de TP’er binnen het gekozen werkveld.

COMPETENTIES 

Tijdens de gehele opleiding ontwikkelen studenten competenties. Afhankelijk van het jaar waarin de student stage loopt, ligt de nadruk op bepaalde competenties.

In het derde jaar zijn dit:

• Professioneel werken
• Beoordelen van gedrag
• Beïnvloeden van gedrag
• Praktijkgericht onderzoeken

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 oktober 2019