Stage jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie lopen studenten één dag per week stage gedurende 7,5 maanden (van november t/m juni).

In deze stage doen studenten voor het eerst, onder begeleiding, zelf ervaring op met het uitvoeren van een aantal kerntaken van Toegepaste Psychologie, te weten:

1) trainingen ontwerpen en geven
2) coachplannen opstellen en uitvoeren
3) onderzoeken uitvoeren
4) voorlichtingen ontwerpen en geven
5) adviesplannen opstellen

Voor de professionele ontwikkeling van de studenten is het belangrijk dat zij 3 van de 5 eerdergenoemde kerntaken kunnen uitvoeren en dat zij ongeveer 240 uur stage kunnen lopen totaal. De studenten mogen naast de kerntaken uiteraard ook andere taken uitvoeren die voor hun ontwikkeling als TP-student interessant zijn. Verder mag de stagebegeleider geen familielid of vriend zijn en wordt er van de stagebegeleider minimaal een hbo werk-en/of denkniveau verwacht.

Nieuw is dat studenten mogen afwijken van de reguliere stageroute van drie blokken, één dag per week en één stageplek. De studenten mogen bijvoorbeeld ook al eerder beginnen met hun stage of twee dagdelen per week stage lopen van totaal 8 uur bij eventueel twee verschillende organisaties. Als de stage uiteindelijk maar 240 uur duurt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 juni 2021