Stages

HBO-Rechtenstudenten lopen gedurende het derde studiejaar stage. De stage start per september of per februari.

Stageplek aanbieden

Wilt u een stageplek aanbieden? Vul dan het digitale formulier in.

Het derde studiejaar van de opleiding HBO-Rechten staat ongeveer 20 weken in het teken van het opdoen van praktijkervaring in het juridische werkveld. De stagiair werkt vier dagen in de week bij de stageorganisatie, dit komt neer op een werkweek van 32 uur. Een dag per week (vrijdag) gaat de stagiair naar de opleiding voor het stageterugkomprogramma of wordt er zelfstandig aan opdrachten van de opleiding gewerkt. De stage start in september of in februari.

Wat mag u als organisatie van een student verwachten? Studenten hebben in het derde jaar van de opleiding inmiddels een stevige juridische basis en goed ontwikkelde informatievaardigheden (zoeken, vinden en analyseren van juridische informatie). Zij zijn hierdoor in staat om, na een inwerkperiode, zelfstandig dossiers voor te bereiden, te ordenen en te behandelen. Studenten hebben bovendien organisatorische kennis en vaardigheden, waardoor zij bij kunnen dragen aan het verbeteren of stroomlijnen van juridische processen binnen uw organisatie.

Werkgevers zijn over het algemeen zeer tevreden over de 'hands-on-mentaliteit' van studenten. Vanzelfsprekend heeft een stage ook een leeraspect. U dient, teneinde de stageperiode voor beide partijen bevredigend te laten verlopen, derhalve bereid te zijn de student te ondersteunen bij de eerste stappen binnen de organisatie en periodiek met hem (of haar) voortgangsgesprekken te voeren over de ontwikkeling in zijn werkzaamheden.

Legal tech

Sommige studenten volgen tijdens hun opleiding de Legal Tech Track, waarin zij zich specialiseren in de mogelijkheden en gevolgen van technologie voor de juridische sector. Zoekt u een stagair met affiniteit voor legal tech? Neem dan contact op met het Legal Tech Lab.

De stage moet qua inhoud en niveau aansluiten bij het derde jaar van de opleiding HBO-Rechten. De stagebiedende organisatie biedt de stagiair de mogelijkheid om op hbo-niveau werkzaam te zijn. De stagiair krijgt daarbij een gevarieerd takenpakket met toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Niveau van de stageplaats:

 • Juridische omgeving.
 • De stagiair moet in groeiende zelfstandigheid kunnen werken.
 • De stage is een zogenaamde 'meeloopstage' hierbij zijn de werkzaamheden van tevoren bekend en vastgelegd.
 • De stagiair besteedt maximaal één dagdeel per week aan administratieve werkzaamheden als kopiëren voor anderen, post ronddelen, bemannen van de receptie en/of telefooncentrale e.d. zulks uiteindelijk ter beoordeling van de stagedocent.

Begeleiding van de stagiair:

 • De praktijkbegeleider is bereid en in staat tot het bieden van inhoudelijke begeleiding gedurende minimaal één uur per week.
 • De bereikbaarheid van de praktijkbegeleider voor de stagiair is gewaarborgd.
 • Aanwezigheid van minimaal een jurist.
 • De praktijkbegeleider is bereid en in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van de stagiair.

De stagiair functioneert als 'assistent to':

 • juridisch medewerker bij de gemeente
 • projectmanager bij een juridische organisatie
 • chef de bureau bij een gerechtsdeurwaarderkantoor
 • juridisch adviseur
 • professional support lawyer van een informatiemanager bij een advocatenkantoor
 • parketsecretaris openbaar ministerie
 • griffier van de rechtbank

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 september 2023