Onderzoeksopdrachten

Vierdejaars studenten HBO-Rechten starten in september of februari met onderzoeksopdrachten in kleine groepen. Uw onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk kunnen door deze studenten worden beantwoord.

Onderzoeksopdracht aanbieden

Wilt u een opdracht aanbieden? Download het aanmeldingsformulier en stuur dit naar de afdeling Externe Betrekkingen: eb-fmr@hva.nl.

Een onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door een kleine groep van drie tot zes vierdejaars studenten, onder intensieve begeleiding van een docent. Uitgangspunt is dat het onderzoek dient bij te dragen aan het oplossen van een probleem of het verbeteren van een situatie in de juridische beroepspraktijk.

De onderzoeksopdracht biedt studenten de gelegenheid om kennis en onderzoeksvaardigheden in de praktijk te brengen. Het project dient tevens als een nadere oriëntatie op het toekomstige werkveld. Het project heeft een looptijd van ongeveer 4 maanden en start in september of februari.

Welke praktijkopdrachten kunnen onze studenten uitvoeren? Iedere opdracht met een juridische component komt in aanmerking. De opdrachten kunnen vanuit alle werkvelden worden verstrekt: bedrijfsleven, bestuur, maar ook vanuit advocatuur of rechterlijke macht. De opdracht moet voldoende werk bieden aan een team van drie tot zes studenten om gedurende 4 maanden één dag per week aan te werken. Daarnaast moet de opdracht uitdagend genoeg zijn voor studenten in de laatste fase van hun studie.

Legal tech

Sommige studenten volgen tijdens hun opleiding de Legal Tech Track, waarin zij zich specialiseren in de mogelijkheden en gevolgen van technologie voor de juridische sector. Zoekt u een student met affiniteit voor legal tech? Neem dan contact op met het Legal Tech Lab.

Na de start van de periode vindt een startgesprek plaats met de studenten en docent en wordt de onderzoeksopzet bepaald. Gedurende de onderzoeksperiode houden studenten u op de hoogte van de voortgang en gevonden resultaten.

Een globale tijdslijn van het project ziet er als volgt uit:

week 1 Aftrap en kennismaking met opdrachtgever.
week 2 t/m 5 Inlezen, onderzoeksplan en presentatie onderzoeksplan aan opdrachtgever.
week 6 t/m 11 Eerste fase onderzoek: rapportage voorlopige onderzoeksresultaten aan opdrachtgever.
week 12 t/m 18 Tweede fase onderzoek: uitwerking resultaten, schriftelijke eindrapportage aan opdrachtgever.
week 19 t/m 20 Eindpresentaties per groep in aanwezigheid opdrachtgever.

Voorbeelden van opdrachten in het kader van de onderzoeksopdracht zijn:

  • Het doen van een tevredenheidsonderzoek onder advocaten bij een groot advocatenkantoor met betrekking tot de dienstverlening door de afdeling kennis- en informatiemanagement.
  • Het bijdragen aan het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot de verlening van omgevingsvergunningen door een gemeente.
  • Het opstellen van een handboek met betrekking tot nieuw in te voeren wetgeving voor de claimbehandelaars van een schadeverzekeringsmaatschappij.
  • Het doen van een tevredenheidsonderzoek met betrekking tot een bezwaarprocedure bij een gemeente onder meer dan 100 burgers, waarbij aandacht bestond voor verbetermogelijkheden door het invoeren van 'best practices'.

Zowel binnen de onderzoeksopdracht als binnen de afstudeeropdracht doen studenten onderzoek, uitgaande van een praktijkprobleem of wens tot verbetering binnen een organisatie. Elk onderzoek dient een duidelijke juridische component te hebben.

Het belangrijkste verschil is dat het afstudeeronderzoek individueel plaatsvindt, terwijl de onderzoeksopdracht groepsgewijs geschiedt. De onderzoeksopdracht is daarmee vaak iets beter geschikt voor arbeidsintensief onderzoek, maar vaak leent een onderzoekswens zich ook voor beide vormen.

Indien u twijfelt voor welke vorm uw onderzoeksvraag het beste geschikt is kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de coördinator, de heer W.M. (Mick) Koopman via e-mail w.m.koopman@hva.nl .

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 januari 2021