HBO-Rechten Stagebureau

HBO-Rechten Amsterdam is een praktijkgerichte juridische opleiding die studenten opleidt tot professionals voor de juridische beroepspraktijk.

Uw organisatie kan op verschillende manieren profiteren van de kennis en vaardigheden van studenten én docenten van de opleiding HBO-Rechten.

HBO-Rechten studenten lopen gedurende het derde studiejaar stage. De stagebiedende organisatie maakt het mogelijk voor de stagiair om op hbo-niveau werkzaam te zijn. De stage betreft een 'meeloopstage' van vier dagen per week, waarbij de stagiair een gevarieerd takenpakket met toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgt. Naast de werkzaamheden die voortvloeien uit het meeloopkarakter van de stage is het mogelijk studenten een opdracht te laten vervullen.

Lees meer

Gedurende het laatste jaar van hun studie werken HBO-Rechten studenten aan een afstudeeropdracht. De student verricht onderzoek ten behoeve van een organisatie, naar aanleiding van een probleem of wens tot verbetering uit de praktijk.

Lees meer

Vierdejaars studenten HBO-Rechten verrichten, ter voorbereiding op hun individuele afstudeeronderzoek, in kleine groepen onderzoek in de juridische beroepspraktijk, onder intensieve begeleiding van een docent. Uw onderzoeksvragen kunnen door deze studenten worden beantwoord.

Lees meer

U hebt vacatures voor studenten of afgestudeerden HBO-Rechten? De opleiding brengt uw vacatures graag onder de aandacht van haar studenten en/of alumni. Of vindt u het wellicht interessant om als gastdocent bij de opleiding betrokken te zijn? Ook daartoe zijn mogelijkheden.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 oktober 2019