Afstudeeropdrachten

Gedurende het laatste jaar van hun studie werken HBO-Rechtenstudenten aan een afstudeeropdracht naar aanleiding van een probleem of wens uit de praktijk.

Afstudeeropdracht aanmelden

Wilt u een afstudeeropdracht aanmelden voor een student HBO-Rechten? Vul dan het digitale formulier in.

De afstudeeropdracht is een praktijkgericht onderzoek met een juridisch component in opdracht van een organisatie uit de beroepspraktijk. Praktijkgericht houdt in dat het afstudeeronderzoek een bijdrage levert aan de oplossing van een praktijkprobleem of het verbeteren van de praktijksituatie van de opdrachtgevende organisatie. De afstudeeropdracht bestaat uit de onderbouwing en het beroepsproduct. Studenten analyseren een relevant praktijkprobleem, voeren een systematisch praktijkonderzoek uit, bestuderen relevante bronnen en op basis daarvan komen studenten met een onderbouwde oplossing voor het praktijkprobleem. Het onderzoek levert een professioneel beroepsproduct op als passende en bruikbare oplossing voor het praktijkprobleem van de opdrachtgever.

Er zijn 4 startmomenten in een studiejaar. Studenten starten in blok 1 (september), blok 2 (november), blok 3 (februari) en in blok 4 (april). De meeste studenten starten hun afstudeeropdracht in blok 3 (februari).

Legal tech

Sommige studenten volgen tijdens hun opleiding de Legal Tech Track, waarin zij zich specialiseren in de mogelijkheden en gevolgen van technologie voor de juridische sector. Zoekt u een student met affiniteit voor legal tech? Neem dan contact op met het Legal Tech Lab.

HBO-Rechten studenten hebben in het derde jaar van de opleiding stage gelopen gedurende ongeveer 20 weken. Daarnaast hebben zij in het eerste semester van het vierde jaar al groepsgewijs een praktijkgericht onderzoek verricht. Studenten hebben derhalve al kennis gemaakt met het juridische werkveld en hebben minder intensieve begeleiding nodig dan tijdens de stage. Aangezien de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in de laatste periode van de studie, hebben studenten een gedegen basiskennis van verschillende rechtsgebieden en beschikken zij over relevante praktische vaardigheden.

Een afstudeerplaats dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Tenminste vijf medewerkers op hbo-niveau (of hoger).
  • Juridische omgeving.
  • De student heeft beschikking over een werkplek die voldoet aan de ARBO-wetgeving.
  • De student wordt in staat gesteld kennis te maken met de organisatie.
  • Fysieke aanwezigheid van 3-5 dagen.

  1. Een stadsdeel is gefuseerd en heeft nog een groot aantal beleidsregels van de twee rechtsvoorgangers die met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Een student verricht een onderzoek naar de omvang van het probleem en de beste werkwijze voor oplossing van dit probleem.
  2. Onderzoek bij een notariskantoor in het kader van de digitalisering van dossiers met behulp van het computerprogramma OpenDIS. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, dient de student zich te verdiepen in de totstandkoming en procedure van een testament. Naar aanleiding van het onderzoek vervaardigt de student een handleiding die gebruikt zal worden door medewerkers van het notariskantoor.
  3. Een verzekeraar merkt dat medewerkers van de administratieve afdeling veel moeite hebben met bepaalde beslissingen na de invoering van nieuwe regelgeving, waarover op onderdelen bovendien nog onduidelijkheid bestaat. Een student doet onderzoek naar manieren om de problemen te verminderen en brengt daartoe eerst de gevolgen van de regelgeving zoveel mogelijk in kaart.

Zowel binnen de onderzoeksopdracht als binnen de afstudeeropdracht doen studenten onderzoek, uitgaande van een praktijkprobleem of wens tot verbetering binnen een organisatie. Elk onderzoek dient een duidelijke juridische component te hebben.

Het belangrijkste verschil is dat het afstudeeronderzoek individueel plaatsvindt, terwijl de onderzoeksopdracht groepsgewijs geschiedt. De onderzoeksopdracht is daarmee vaak iets beter geschikt voor arbeidsintensief onderzoek, maar vaak leent een onderzoekswens zich ook voor beide vormen.

Indien u twijfelt voor welke vorm uw onderzoeksvraag het beste geschikt is kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 november 2022