Hogeschool van Amsterdam

Culturele en Maatschappelijke Vorming Stagebureau

De opleiding CMV is een brede agogische beroepsopleiding. Bij CMV draait het om de vormgeving van culturele en maatschappelijke veranderprocessen en om mensen te stimuleren tot participatie.

Studenten CMV verwerven competenties onder meer door het lopen van stage in het eerste jaar (propedeuse) en door het uitvoeren van praktijkopdrachten in de hoofdfase.

Om kennis te maken met het CMV-werkveld lopen de studenten in het eerste jaar van de opleiding stage. De stage loopt het hele jaar (40 weken) door en de tijdsbesteding bedraagt 320 uur. Tijdens de stage wordt gewerkt aan doorlopende activiteiten, veelal in de vorm van ontwikkeling, organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten. De stages starten aan het begin van het studiejaar.

Lees meer

In de hoofdfase van de opleiding CMV vormen praktijkopdrachten de structuur van de opleiding. De opdrachten hebben een externe opdrachtgever in de vorm van een voor CMV relevante instelling, organisatie of bedrijf.

Lees meer

Afgestudeerde studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) zijn opgeleid tot cultureel of maatschappelijk ondernemer. Door hun brede betrokkenheid zijn de afgestudeerden van CMV op allerlei gebieden inzetbaar. De deeltijdstudenten van de opleiding werken al tijdens hun studie een groot deel van de tijd in het werkveld van CMV, wat ze direct binding geeft met de praktijk.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 oktober 2019