Praktijkopdrachten

De voltijdopleiding Bestuurskunde is een bacheloropleiding van vier jaar. De pijlers van deze opleiding zijn een solide theoretische basis, een zeer uitgebreide onderzoeksfase en praktijkopdrachten die studenten en onderzoekers voor organisaties als de uwe uitvoeren.

Bestuurskunde aan de HvA, is een hbo-opleiding die zich richt op effectief beleid en het succesvol realiseren van interventies in een grootstedelijke context. Studenten worden 4 jaar lang opgeleid tot hbo bestuurskundige, ze bereiden zich voor op schakelposities tussen diverse partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De Bestuurskundige die opgeleid wordt bij de HvA, wordt een specialist in samenwerking en advies, hij brengt partners bij elkaar vanuit de overtuiging dat wederzijdse voordelen en meerwaarde voor de gemeenschap in de toekomst doorslaggevend zijn. De pijlers van deze opleiding zijn een solide theoretische basis, een zeer uitgebreide onderzoeksfase en praktijkopdrachten die studenten en onderzoekers voor organisaties als de uwe uitvoeren.

De praktijkopdrachten maken elk blok van tien weken onderdeel uit van het programma. De studenten werken dan aan een advies over een grootstedelijk vraagstuk, een rapportage of ze voeren een praktisch onderzoek uit. Bij deze opdrachten, die worden begeleid door HvA-docenten, brengen de studenten hun opgedane theoretische kennis in de praktijk. In de bachelor werkt de student ook aan het ontwikkelen van taalvaardigheid en beroepsvaardigheden zoals presenteren en adviseren. Dit zijn essentiële onderdelen in het werk van een Urban Public professional.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2018