Stages en afstudeeropdrachten

U kunt een ICT-student op verschillende manieren inzetten in uw bedrijf. Er zijn twee soorten stages: een stage in het tweede of derde studiejaar en een afstudeeropdracht in het vierde studiejaar.

Opdrachtgever van een tweede-/derdejaars stage

Bij de stage is het vooral van belang dat een student ervaring opdoet in het vakgebied bij een wat groter bedrijf (groter dan 5 personen, geen startend bedrijf). De student mag aan verschillende projecten meewerken. De stage start in februari of september. U zorgt voor een structurele begeleiding door een van uw medewerkers die voor deze begeleiding minimaal een relevante hbo-opleiding heeft. Om de student optimaal te begeleiden moet uw medewerker zelf in staat zijn de opdracht uit te voeren.

De stage duurt 100 gewerkte dagen, waarvan er een aantal worden gebruikt door de opleiding voor intervisiebijeenkomsten en de stagepresentatie.

Voordeel voor uw bedrijf

U beschikt vijf maanden over een medewerker die u zowel breed als specifiek voor verschillende opdrachten kunt inzetten.

Opdrachtgever van een afstudeeropdracht

Als opdrachtgever van een afstudeeropdracht krijgt u een bijna-afgestudeerde hbo-student in uw bedrijf. Dat gebeurt onder gezamenlijke begeleiding van één van uw medewerkers en een docent van de opleiding, de afstudeerbegeleider. Een vereiste is dat de begeleider vanuit het bedrijf zelf minimaal op relevant hbo-niveau geschoold is. Het niveau van de opdracht moet passen bij een pasafgestudeerde hbo'er. De opdracht moet een afgebakend geheel vormen waarover een afstudeerrapport te schrijven is.

Praktijkgericht onderzoek speelt een belangrijker rol in het hbo-onderwijs. Er wordt van alle hbo-afgestudeerden verwacht dat zij in staat zijn op systematische wijze praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit moet ook blijken uit hun eindwerkstuk. Bij de ICT-opleiding van de Hogeschool van Amsterdam is dit de afstudeeropdracht die in bijna alle gevallen in de beroepspraktijk bij een bedrijf uitgevoerd wordt. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor de student om tijdens de afstudeeropdracht onderzoek te doen en er verslag van te doen in het afstudeerrapport. Meestal kan dit in het kader van de oorspronkelijke opdracht en verrijkt het de uitkomst. Soms moet er een andere oplossing voor gezocht worden. De afstudeerbegeleider van de student kan u hier meer over vertellen.

De afstudeeropdracht duurt circa vijf maanden waaronder een aantal intervisiebijeenkomsten vallen in het kader van het schrijven van het afstudeerrapport en de afsluiting van de opdracht in een afstudeerzitting. Bij de afstudeerzitting zijn de bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider en assessor verplicht aanwezig en indien beschikbaar een extern deskundige.

Voordeel voor uw bedrijf

U beschikt circa vijf maanden lang over een fulltime medewerker op hbo-niveau die een afgebakende en complexe opdracht kan uitvoeren.

Opdracht aanmelden

Heeft u een opdracht die u zonder verder overleg wilt aanmelden, dan kan dat via de stagebank van de HBO-ICT opleiding. Wilt u eerst overleggen? Bel dan met Mieke Bierbooms, stagecoordinator, op nummer 06 2115 7054 of mail: m.j.bierbooms@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 17 november 2023