Richtlijnen voor bedrijven

Voor stage en afstuderen geldt dat de student moet voldoen aan de instapvoorwaarden zoals ze staan beschreven in de studiegids. Vervolgens gaat de student op zoek naar een opdracht die aansluit bij zijn of haar doelen. De opdracht c.q. het bedrijf wordt door de student zelf gezocht mede met behulp van de opdrachten die het stagebureau van de opleiding binnen krijgt.

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt gekeken of beide partijen tot een overeenstemming komen. Vervolgens omschrijft de student de opdracht in een overeenkomst en legt deze overeenkomst voor aan de afstudeercommissie van de opleiding die het niveau beoordeeld en haar goedkeuring moet geven. De afstudeercommissie wijst een begeleidend docent toe.

Uit deze overeenkomst moet voldoende blijken dat:

  • het uit te voeren werk voldoende aansluit bij de opleiding
  • er begeleiding van minimaal hbo-niveau in het bedrijf aanwezig is
  • deze begeleider wekelijks minimaal één à twee uur beschikbaar is.

Eisen stage en afstuderen

Voor de tweede-/derdejaars stage geldt de eis dat:

  • de bedrijfsbegeleider de opdracht zelf had moeten kunnen uitvoeren.

Voor het afstuderen geldt de eis dat:

  • het werk een grotere afgebakende opdracht betreft waarover een afstudeerrapport te schrijven is.

Overig

Stage

De stage duurt 100 gewerkte dagen, waarvan er er een aantal worden gebruikt door de opleiding voor intervisiebijeenkomsten en de stagepresentatie. Er moet een werkplek beschikbaar zijn bij het bedrijf. Bij voorkeur werkt de stagiair zoveel mogelijk op het stagebedrijf, eventueel thuiswerk is toegestaan voor maximaal 50% van de uren.

Afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht duurt circa vijf maanden waaronder een aantal intervisiebijeenkomsten in het kader van het schrijven van het afstudeerrapport en de afstudeerzitting vallen.

Het afgeleverde product moet van voldoende niveau zijn en over de activiteiten moet een afstudeerrapport worden geschreven dat wordt verdedigd bij de afstudeerzitting aan het eind van de afstudeeropdracht. Bij de afstudeerzitting zijn de bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider en assessor verplicht aanwezig en indien beschikbaar een extern deskundige.

Contracten en geheimhoudingsverklaringen

HBO-ICT accepteert in overleg met onze afdeling Juridische Zaken alleen de eigen opleidingsovereenkomst. Alleen het eerste deel, de overeenkomst waarin de inhoud van de werkzaamheden wordt omschreven, is vanuit de opleiding verplicht. Deze overeenkomst wordt ondertekend door de student en de persoon die de student begeleidt bij het bedrijf, de bedrijfsbegeleider. Het tweede deel, het contractdeel, is optioneel en bedoeld voor bedrijven die geen eigen contract voor studenten hebben. HBO-ICT tekent geen contracten van bedrijven.

Al het materiaal van de student moet beschikbaar zijn voor de opleiding. Gaat een bedrijf daar niet mee akkoord, dan behoudt de opleiding zich het recht voor om de opdracht te annuleren. De opleiding moet immers de producten grondig kunnen beoordelen. Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring behoort tot de mogelijkheden. Alleen de standaard geheimhoudingsverklaring van de opleiding is toegestaan.

Contracten en geheimhoudingsverklaringen van bedrijven worden dus NIET door de opleiding getekend.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 30 januari 2024