HBO-ICT Stagebureau

Kennismaken met het vak en leren van de praktijk, dat is belangrijk voor de studenten van HBO-ICT. In het werkveld krijgen studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op hun toekomst, kunnen zij opgedane kennis en vaardigheden toepassen en leren van professionals uit de praktijk.

De opleiding HBO-ICT bestaat uit 5 leerroutes: Business IT & Management, Game Development, Software Engineering, Cyber Security en Technische Informatica.

Business IT & Management

Studenten leren hoe je organisaties beter kunt laten functioneren met behulp van ICT. De student vervult een brugfunctie tussen enerzijds gebruikers en anderzijds programmeurs en beheerders van informatiesystemen.

Game Development

Het bedenken en bouwen van games staat bij deze leerroute centraal. Studenten leren games te bouwen in verschillende programmeertalen voor diverse platforms.

Cyber Security

Studenten leren technische vraagstukken op het gebied van Cyber Security te analyseren, oplossingen voor deze vraagstukken te ontwerpen, te realiseren en te beheren. De onderliggende basis hiervoor komt uit de systeem- en netwerkarchitectuur waarbij programmeren en scripting als hulpmiddel worden gebruikt.

Software Engineering

Studenten leren softwaresystemen ontwerpen, realiseren en testen. Ook werken ze met verschillende programmeertalen en ontwikkelmethoden.

Technische Informatica

Studenten leren hard- en software programmeren. Ze kunnen met software sensoren uitlezen en apparaten aansturen.

U kunt een ICT-student op verschillende manieren inzetten in uw bedrijf. Er zijn twee soorten stages: een stage in het tweede of derde studiejaar en een afstudeeropdracht in het vierde studiejaar.

Het is belangrijk dat de student met u een stage- of afstudeerovereenkomst ondertekent. Vanuit de opleiding is er een standaard overeenkomst. Mocht u daarnaast nog een eigen contract hebben, dan is dat tussen student en bedrijf. De opleiding tekent alleen de HBO-ICT overeenkomst en NDA.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 9 september 2019