Stages

Bij de opleiding Communicatie (CO) zijn er twee stageperiodes. In het tweede studiejaar gaan studenten een beroepsoriënterende stage lopen van tien weken en in het derde of vierde studiejaar lopen zij een beroepsvoorbereidende stage van 20 weken.

Hoe leer je het vakgebied beter kennen dan door er zelf in te opereren? Daarom gaan onze studenten al in hun tweede studiejaar het werkveld in. Deze stage start op 9 november. Tijdens deze tweedejaarsstage van tien weken oriënteert de student zich op het werkveld van de communicatieprofessional. Dat kan zijn bij een (online) communicatieadviesbureau, maar ook op de communicatie-afdeling van een grote organisatie in het bedrijfsleven of de publieke sector. De bedoeling van deze stage is dat studenten zich oriënteren op het werkveld en werken aan de vastgestelde competenties.

De beroepsvoorbereidende stage van twintig weken start in februari of in september. Er zijn twee startmomenten waar de student uit kan kiezen. De stageduur blijft wel hetzelfde, namelijk 20 weken, ofwel 800 uur.

Voor aanvang van deze stage heeft de student twee specialisaties gedaan. Eén specialisatie in studiejaar twee namelijk; Communicatie en de Publieke Sector of Merkenmanagement en één in studiejaar drie namelijk; Reputatiemanagement, Concept en Creatie of Communicatie bij Veranderingen.

Doel stage

Het doel van de stage is dat de studenten hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen en deze kunnen toetsen. Tevens is de stageperiode een goed moment voor de studenten om zich verder te ontwikkelen in één of meer communicatieberoepsrollen.

De competenties waar de studenten aan werken tijdens hun stage zijn:

  • Analyseren en onderzoeken
  • Plannen en organiseren
  • Creëren en realiseren
  • Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid
  • Representeren.

Geschikte stageplaats

Geschikte stageplaatsen zijn bij voorkeur bij een (online) communicatiebureau, maar ook op een communicatieafdeling van een organisatie in het bedrijfsleven of de publieke sector. De praktijkbegeleider heeft een communicatieopleiding (op hbo- of wo-niveau) afgerond en neemt de tijd om de stagiair te begeleiden en van inhoudelijke feedback te voorzien. Het stagebedrijf biedt de stagiair de mogelijkheid om op hbo-niveau werkzaam te zijn. De stagiair krijgt daarbij een gevarieerd takenpakket met toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Voorbeelden van bedrijven waar CO-studenten stage hebben gelopen:

Akzo Nobel, RTL Nederland, Sony Benelux, Nuon Energie, Medisch Centrum Alkmaar, Stichting Zuiderzeemuseum, Unicef, Gemeente Amsterdam, Ketchum, Porter Novelli, ING, Tele 2, Ymere, Enter Media, Buutvrij, HEMA, Dance4life.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 12 oktober 2015