Hogeschool van Amsterdam

Opdracht aanmelden

Stageplaatsen en afstudeeropdrachten kunt uw aanmelden via het AMFI aanmeldformulier (op amfi.nl).

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 9 september 2014