Amsterdam Fashion Institute Stagebureau

AMFI-Amsterdam Fashion Institute is de enige opleiding in Nederland die op hbo-niveau de gehele modeketen herbergt: van ontwerp en productie tot distributie en communicatie. De wereld van de mode is bij AMFI ondergebracht in drie afstudeerrichtingen: Fashion & Design, Fashion & Business and Development en Fashion & Branding.

Onze fashionstudenten worden opgeleid voor functies zoals:

  • Independent Designer
  • Designer for the Industry
  • Fashion Forecaster
  • Buyer/Product Manager
  • Production Coordinator
  • Retail Manager
  • Brand Engineer
  • Concept Developer
  • Creative Producer

AMFI onderhoudt nauwe banden met de mode-industrie. Deze relaties zijn waardevol voor ons en zorgen voor continue feedback en kennis.

In het derde jaar lopen onze studenten 18 weken fulltime (38 uur) stage bij een fashion-gerelateerd bedrijf. De student kiest voor een stageperiode met start in september of in februari en kan zelf een geschikte stageplek zoeken in binnen- of buitenland.

Tijdens de stage worden studenten begeleid door een docent van het AMFI en een professional uit het betrokken bedrijf. Wij streven er naar om onze studenten in staat te stellen om hun ervaring, kennis en vaardigheden, die zij in de eerste fase van hun studie hebben verworven, toe te passen in de praktijk.

Soorten stages

AMFI is bezig met het flexibiliseren en het interdisciplinair maken van het onderwijs, waarbij studenten in toenemende mate zelf hun traject en expertise gaan vormgeven. In dit kader staan wij diverse typen stages toe: praktijkstages, onderzoeksstages en projectstages.

• Bij een praktijkstage kunt u stagiairs laten meelopen / meewerken met de gangbare werkzaamheden.

• Bij de onderzoeksstage biedt u de stagiair de gelegenheid een onderzoek verricht binnen uw bedrijf of instantie. De student verricht werkzaamheden in het kader van het vergaren van kennis en kunde op het gebied van onderzoek om zodoende onderzoekservaring op te doen. Een projectstage kan zowel door de stagiair als door uw bedrijf of instantie geïnitieerd worden.

• Bij een projectstage, kunt u de stagiair werkzaamheden binnen uw bedrijf of instantie laten verrichten om zodoende kennis en kunde te vergaren betreffende het vormgeven, uitvoeren en afronden van een project. Dit betreft een éénmalige opdracht dat niet bij de gangbare werkzaamheden van uw bedrijf of instantie behoort. Een projectstage kan zowel door de stagiair als door uw bedrijf of instantie geïnitieerd worden.

Begeleiding vanuit de opleiding en het stagebedrijf

Aan het begin van de stage stelt de stagiair leerdoelen (in het kader van de competentie ontwikkeling van de stagiair) op waaraan de student wil werken.

Vanuit de opleiding krijgen de studenten een stagedocent toegewezen die de stage aan de hand van deze leerdoelen zal begeleiden. Om er voor te zorgen dat de stage zo goed mogelijk verloopt is het belangrijk dat de stagiair ook vanuit het stagebedrijf wordt begeleid, zodat halverwege de stage een interim evaluatie met zowel de stagiair als de stagedocent kan plaatsvinden en aan het einde van de stageperiode een eindevaluatie met de student.

Voorwaarden stagebedrijf

Vanuit de opleiding wordt voorts een aantal voorwaarden gesteld aan bedrijven die een stagiair van onze opleiding willen aannemen. Deze voorwaarden stellen wij om de kwaliteit van onze stages te waarborgen.

• De duur van de stage is in principe 38 uur per week en voor een periode van 18 aaneengesloten weken, waarvan de stagiair in de gelegenheid gesteld wordt om twee uur per week te besteden aan het bijhouden van zijn/haar procesboek;

• Het bedrijf bestaat minimaal een jaar en beschikt over een professionele werkomgeving/werkplek voor de stagiaire.

• Het bedrijf heeft minimaal drie vaste medewerkers met bij voorkeur functies in het vakgebied van de stage;

• Het bedrijf kan een fashion(gerelateerde) professional beschikbaar stellen als stagebegeleider. Deze professional is HBO-opgeleid en minimaal twee jaar werkzaam in het vakgebied;

• Medewerkers uit uw organisatie kunnen tijd vrij maken voor ondersteuning van de student bij het uitvoeren van werkzaamheden en geven de student ook de tijd en ruimte krijgt om in contact te blijven met de supervisor van AMFI. Als er vragen van de AMFI supervisor zijn, dan wordt ook de tijd genomen om deze te beantwoorden;

• Uw organisatie kan voor de stagiair een helder werkpakket samenstellen die verband houden met de interesses (leerdoelen) van de student. Als de leerdoelen van de student wijzigen tijdens de stage, help ze dan om nieuwe doelen samen te stellen;

• De stagebegeleider van uw organisatie speelt een rol bij de beoordeling en evaluatie van de stagiair en zijn/haar werk, respectievelijk halverwege en aan het einde van de stage en maakt tijd voor het bedrijfsbezoek door de AMFI supervisor halverwege de stage;

• Het stagebedrijf is -ongeacht eigen stagecontracten- ook altijd bereid de AMFI stageovereenkomst te ondertekenen.

Onze studenten gaan zelfstandig op zoek naar een stage in binnen- en buitenland en kunnen gebruik maken van onze interne stagebank. Vervolgens doorlopen zij de sollicitatieronde bij het bedrijf. Als dit gesprek positief is verlopen, dienen de studenten een officiële aanvraag tot goedkeuring van hun stage in bij het AMFI stagebureau waarna wordt overgegaan tot de contractprocedure.

Het is belangrijk dat de student met u een stageovereenkomst ondertekent. Vanuit de opleiding wordt een stageovereenkomst opgesteld dat als voorwaarde geldt voor het officiële begin van de stage.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie overtuigd bent dat uw stage bij ons aan het juiste adres is, dan kunt u uw stageplaats aanmelden via ofp-amfi@hva.nl.

Stagevacatures worden bij voorkeur als Word of Pdf aangeleverd en bevatten de volgende

onderdelen:

• Informatie over het bedrijf en de standplaats

• Informatie over de werkzaamheden

• Vereiste eigenschappen en vaardigheden van de student

• Wat het bedrijf de student kan bieden

• Contactgegevens

U kunt op verschillende manieren samenwerken met AMFI en onze studenten. In ruil daarvoor kunnen onze studenten u voorzien van waardevolle kennis, inspiratie en nieuwe inzichten.

Naast het aanbieden van een stageplaats kunt u zich ook aanmelden met een afstudeeropdracht, als gastdocent, externe deskundige of als host van een bedrijfsbezoek.

Meer informatie over de samenwerkingsmogelijkheden met AMFI kunt u krijgen door te mailen met amfi.mail@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 24 juli 2023
Sophie Jansen - Stage bij Maison Scotch

Het communiceren met leveranciers, deadlines halen, de technische kant van kleding zijn belangrijke dingen die ik tijdens mijn stage heb geleerd.

Lees verder