Voeding en Diëtetiek Stagebureau

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding Voeding en Diëtetiek. Theorie en praktijk komen samen en de student bereidt zich voor op een carrière binnen de diëtetiek. Ieder studiejaar plaatst de opleiding Voeding en Diëtetiek 100 tot 150 studenten op een stageplaats. Zo bereiden zij zich zo goed mogelijk voor op de praktijk. Dat kan ook bij uw bedrijf.

Voordelen stagiair

Scherp houden

Een stagiair vraagt u regelmatig om uit te leggen waarom u de dingen doet zoals u ze doet en neemt daarbij een kritische houding aan. Het voordeel? Uw eigen werkwijze en vanzelfsprekende patronen worden weer eens onder de loep genomen en dat biedt u ook de gelegenheid om u verder te ontwikkelen. Op deze manier houdt de stagiair u scherp.

Nieuwe ideeën

En wat denkt u van dat ene goede idee dat wegens tijdgebrek maar op de plank blijft liggen? Uw sociale media kanalen die een boost kunnen gebruiken, een klanttevredenheidonderzoek waar u zelf geen tijd voor heeft. Besteed de klus uit aan uw stagiair.

Punten Kwaliteitsregister voor diëtisten

Voor de begeleiding van een stagiair worden punten voor het Kwaliteitsregister toegekend: 2 punten per volledige week stagebegeleiding. Praktijkbegeleiders krijgen daarnaast gratis coaching of praktijkbegeleidersbijeenkomsten aangeboden. Ook deze leveren punten voor het Kwaliteitsregister op.

Voor afstudeerprojecten geldt: 5 punten voor het inhoudelijk begeleiden van een student (per student) en 5 punten voor het inhoudelijk beoordelen van een afstudeerscriptie.

Stages per studiejaar

 • Jaar 3: fulltime minor- of stageopdracht (16 weken)
 • Jaar 4: fulltime stage van 20 weken + 20 weken afstudeerproject

Stageperiodes

1e semester: begin september t/m half januari (20 weken)
2e semester: begin februari t/m half juni (20 weken)
Een stage tijdens een minor vindt plaats tussen maart en juni en duurt 16 weken.

Gecombineerde stage

Werkt u parttime als diëtist? Een gecombineerde stage behoort dan tot de mogelijkheden. U deelt de begeleiding van de stagiair met een collega of een andere diëtist, waaruit voor u een waardevolle samenwerking met een andere diëtist of bedrijf kan voortvloeien. Neem gerust contact op voor overleg. Wij brengen graag diëtisten met elkaar in contact.

Voorbeelden stageopdrachten

Afstudeerrichting Nutrition and Dietetics

 • kleinschalig onderzoek voor de afdeling diëtetiek
 • verwerken anamnesegegevens en/of gegevens uit voedingsdagboekjes en een daarop gebaseerd voedingsadvies geven
 • voorlichting geven aan voedingsassistenten
 • voorlichtingsmateriaal samenstellen of ontwerpen voor voedingsassistenten of andere doelgroep

Afstudeerrichting Nutrition and Health Promotion

 • vragen op het gebied van consumentenvoorlichting inventariseren en uitwerken tot voorlichtingsmateriaal
 • opstellen, uitvoeren en evalueren voorlichtingsprogramma voor jongeren
 • samenstellen voorlichtingsmateriaal
 • inventariseren en uitwerken vragen op het gebied van consumentenvoorlichting
 • sponsorplan schrijven voor gezondheidsbevorderend project

Afstudeerrichting Nutrition and New Product Management

 • uitvoeren trend- en marktonderzoek
 • bijdragen aan productontwikkeling
 • ontwikkelen van een marketing- of communicatieplan
 • leveren voedingskundige onderbouwing bij een product
 • bijdragen aan kwaliteitsbeleid (ISO, allergenen)
 • organiseren workshop hygiëne

Aanmelden stage- of afstudeeropdracht

U kunt een stage -of een afstudeeropdracht voor de opleiding Voeding en Diëtetiek op twee manieren aanmelden:

 • Via ons relatiebeheersysteem Centuri. Studenten kunnen zich inschrijven via Centuri en geven drie keuzes door. De opleiding bepaalt vervolgens waar de student solliciteert. Hier wordt u van op de hoogte gesteld. We kunnen niet garanderen dat er op uw vacature een reactie komt.
 • U kunt een stage- of afstudeeropdracht ook aanmelden via onderstaand aanmeldformulier en deze mailen naar stage.voeding@hva.nl . Wij nemen daarna contact met u op om de eisen aan de stage of opdracht, de taken van de stagiair, de begeleiding van de stagiair en overige zaken te bespreken.

Contact stagebureau Voeding en Diëtetiek

Heeft u vragen over het aanmelden van een stage- of afstudeeropdracht bij de opleiding Voeding en Diëtetiek? Neem contact op met ons stagebureau.

Suzanne van der Plas stagecoördinator s.e.van.der.plas@hva.nl 06 211 58 154
Mariëtte van Rijmenam stagecoördinator m.j.van.rijmenam@hva.nl 06 211 55 202
Els Groenewoud afstudeercoördinator j.e.m.groenewoud@hva.nl 06 211 58 180
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 16 februari 2022