Hogeschool van Amsterdam

Voeding en Diëtetiek Stagebureau

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding Voeding en Diëtetiek. Theorie en praktijk komen samen en de student bereidt zich voor op een carrière binnen de diëtetiek. Ieder studiejaar plaatst de opleiding Voeding en Diëtetiek 100 tot 150 studenten op een stageplaats. Zo bereiden zij zich zo goed mogelijk voor op de praktijk. Dat kan ook bij uw bedrijf.

Voordelen stagiair

Scherp houden

Een stagiair vraagt u regelmatig om uit te leggen waarom u de dingen doet zoals u ze doet en neemt daarbij een kritische houding aan. Het voordeel? Uw eigen werkwijze en vanzelfsprekende patronen worden weer eens onder de loep genomen en dat biedt u ook de gelegenheid om u verder te ontwikkelen. Op deze manier houdt de stagiair u scherp.

Nieuwe ideeën

En wat denkt u van dat ene goede idee dat wegens tijdgebrek maar op de plank blijft liggen? Uw sociale media kanalen die een boost kunnen gebruiken, een klanttevredenheidonderzoek waar u zelf geen tijd voor heeft. Besteed de klus uit aan uw stagiair.

Punten Kwaliteitsregister

Voor de begeleiding van een stagiair worden punten voor het Kwaliteitsregister toegekend: 1 punt per volledige week stagebegeleiding. Praktijkbegeleiders krijgen daarnaast gratis coaching of praktijkbegeleidersbijeenkomsten aangeboden. Ook deze leveren punten voor het Kwaliteitsregister op.

Stages per studiejaar

 • Jaar 2: 2 dagen per week, studenten werken in tweetallen aan een praktijkopdracht (8 weken lang, totaal 84 uur)
 • Jaar 3: fulltime minor- of stageopdracht (16 weken)
 • Jaar 4: fulltime stage van 20 weken + 20 weken afstudeerproject

Stageperiodes

1e semester: begin september t/m half januari (20 weken)
2e semester: begin februari t/m half juni (20 weken)

Een stage tijdens een minor vindt plaats tussen maart en juni en duurt 16 weken.

Gecombineerde stage

Werkt u parttime als diëtist? Een gecombineerde stage behoort dan tot de mogelijkheden. U deelt de begeleiding van de stagiair met een collega of een andere diëtist, waaruit voor u een waardevolle samenwerking met een andere diëtist of bedrijf kan voortvloeien. Neem gerust contact op voor overleg. Wij brengen graag diëtisten met elkaar in contact.

Voorbeelden stageopdrachten

Afstudeerrichting Nutrition and Dietetics

 • kleinschalig onderzoek voor de afdeling diëtetiek
 • verwerken anamnesegegevens en/of gegevens uit voedingsdagboekjes en een daarop gebaseerd voedingsadvies geven
 • voorlichting geven aan voedingsassistenten
 • voorlichtingsmateriaal samenstellen of ontwerpen voor voedingsassistenten of andere doelgroep

Afstudeerrichting Nutrition and Health Promotion

 • vragen op het gebied van consumentenvoorlichting inventariseren en uitwerken tot voorlichtingsmateriaal
 • opstellen, uitvoeren en evalueren voorlichtingsprogramma voor jongeren
 • samenstellen voorlichtingsmateriaal
 • inventariseren en uitwerken vragen op het gebied van consumentenvoorlichting
 • sponsorplan schrijven voor gezondheidsbevorderend project

Afstudeerrichting Nutrition and New Product Management

 • uitvoeren trend- en marktonderzoek
 • bijdragen aan productontwikkeling
 • ontwikkelen van een marketing- of communicatieplan
 • leveren voedingskundige onderbouwing bij een product
 • bijdragen aan kwaliteitsbeleid (ISO, allergenen)
 • organiseren workshop hygiëne

Aanmelden stage- of afstudeeropdracht

Een stage- of afstudeeropdracht voor de opleiding Voeding en Diëtetiek meldt u via onderstaande knop aan in Centuri. Dit is een relatiebeheersysteem waarin u zelf uw contactgegevens invoert en opdrachten aanbiedt. Daarnaast dient u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw in.

Stage- en afstudeerhandleidingen

In de stagehandleiding vindt u:

 • De kwaliteitscriteria waaraan uw instelling moet voldoen.
 • Informatie over de organisatie en inhoud van de stage.
 • De taken van de stagiair, de praktijkbegeleider en de docentbegeleider.
 • Informatie over de beoordeling van de stage.

Download stagehandleiding

In de afstudeerhandleiding vindt u:

 • Niveau en kwaliteitseisen van de afstudeeropdracht.
 • Doelstellingen en planning van de afstudeeropdracht.
 • De taken van de stagiair, de praktijkbegeleider en de docentbegeleider.
 • Decriteria en beoordeling van het eindproduct.

Download afstudeerhandleiding

Contact stagebureau Voeding en Diëtetiek

Heeft u vragen over het aanmelden van een stage- of afstudeeropdracht bij de opleiding Voeding en Diëtetiek? Neem contact op met ons stagebureau.

Suzanne van der Plas
Telefoon: 06-211 58 154
E-mail: stage.voeding@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 17 maart 2020