Hogeschool van Amsterdam

Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) Stagebureau

Goede stageplekken zijn essentieel voor toekomstige docenten Lichamelijke Opvoeding. Heeft u zo'n stageplaats? Raadpleeg de informatie hieronder om te beoordelen voor welke studenten uw plek het meest geschikt is.

De ALO heeft haar programma zo ingericht dat het grootste deel van de stages op scholen plaatsvindt. In het derde opleidingsjaar volgen studenten een minorstage gericht op andere werkvelden (zorg en sport). Hierdoor hebben studenten de mogelijkheid bij bedrijven en organisaties stage te lopen. In het stageschema van de ALO vindt u de mogelijkheden qua tijdspad om een stageopdracht bij u uit te voeren.

Stagelocaties

De stages vinden plaats in de regio van Amsterdam. De opleiding hanteert een 50-kilometergrens vanuit de ALO, met uitzondering van de kop van Noord-Holland.

Stage jaar 1

In het eerste jaar maken studenten kennis met het werkveld. Ze oriënteren zich op het beroep van leerkracht en het lesgeven aan kleine groepen. Om die reden lopen studenten in koppels 2 stages: één blok in het voorgezet onderwijs en twee blokken in het primair onderwijs. De stage beslaat 1 dag per week, op dinsdag of donderdag. Tijdens de stages geven studenten les in microteaching-situaties.

Download stagegids ALO jaar 1 - BOS stage

Stage jaar 2

In het tweede jaar lopen studenten 4 aaneengesloten blokken stage in het basisonderwijs. Studenten oefenen in het ontwerpen van lessenreeksen, lesgeven, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het werken in teamverband. Ook leren zij problemen te signaleren en de consequenties daarvan te overzien. Daarvoor zijn zij elke maandag minimaal 5 uur op de stageschool aanwezig.

Download Stagegids ALO jaar 2

Stage jaar 3

Tijdens het derde studiejaar lopen de studenten tijdens van september tot januari 2 dagen per week stage op dinsdag en woensdag. Aan de orde komen: het ontwerpen van lessenreeksen, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het evalueren van de eigen kwaliteit als docent. Daarnaast dragen studenten bij aan de verbetering en vernieuwing van het vakwerkplan lichamelijke opvoeding voor de basisvorming (BAVO). Bovendien doen ze in de tweede helft van het schooljaar een praktijkonderzoek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Download Stagegids jaar 3

Stage jaar 4

In het hele vierde jaar lopen studenten op donderdag en vrijdag eindstage. Een ALO-docent bezoekt elke vierdejaarsstudent tijdens deze periode 2 keer op de stageschool.

Download Stagegids eindstage

Aanmelden stageplek

Een stageopdracht kunt u aanmelden in Centuri ; het relatiebeheersysteem van de ALO waarin u zelf contactgegevens invoert en stageopdrachten aanbiedt. Daarnaast kunt u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw indienen. Download Centuri handleiding .

Contact stagebureau

Heeft u nog vragen over uw stageplek of over het aanmelden van uw stage in Centuri? Neem contact op met Manja ter Meulen van het ALO-stagebureau via stage.alo@hva.nl of 020 595 3440.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 5 maart 2020