Hogeschool van Amsterdam

Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) Stagebureau

Om zich te ontwikkelen tot professionele docenten is het lopen van goede stages voor ALO-studenten onontbeerlijk. Heeft u zo'n stageplaats? Raadpleeg de informatie hieronder om te beoordelen voor welke studenten uw plek het meest geschikt is.

De ALO heeft haar programma zo ingericht dat het grootste deel van de stages op scholen plaatsvindt. In het laatste opleidingsjaar zijn minorstages gepland die zich ook richten op andere werkvelden (zorg en sport). Hierdoor hebben studenten de mogelijkheid bij bedrijven en organisaties stage te lopen.

Stagelocaties

De stages vinden plaats in de regio van Amsterdam. De opleiding hanteert een 50-kilometergrens vanuit de ALO, met uitzondering van de kop van Noord-Holland.

Stage eerste jaar

In het eerste jaar maken studenten kennis met het werkveld. Ze oriënteren zich op het beroep van leerkracht en het lesgeven aan kleine groepen. Om die reden lopen studenten in koppels twee stages: één blok in het voorgezet onderwijs en twee blokken in het primair onderwijs.

De stage beslaat één dag per week, op dinsdag of donderdag. Tijdens de stages geven studenten les in microteaching-situaties. 

Download stagegids eerste jaar BOS stage

Stage tweede jaar

In het tweede jaar lopen studenten vier aaneengesloten blokken stage in het basisonderwijs. Studenten oefenen in het ontwerpen van lessenreeksen, lesgeven, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het werken in teamverband. Ook leren zij problemen te signaleren en de consequenties daarvan te overzien. Daarvoor zijn zij elke maandag minimaal vijf uur op de stageschool aanwezig.

Download Stagegids tweede jaar

Stage derde jaar

Tijdens het derde studiejaar lopen de studenten tijdens van september tot januari twee dagen per week stage op dinsdag en woensdag. Aan de orde komen: het ontwerpen van lessenreeksen, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het evalueren van de eigen kwaliteit als docent.

Daarnaast dragen studenten bij aan de verbetering en vernieuwing van het vakwerkplan lichamelijke opvoeding voor de basisvorming (BAVO). Bovendien doen ze in de tweede helft van het schooljaar een praktijkonderzoek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Download Stagegids derde jaar

Stage vierde jaar

In het hele vierde jaar lopen studenten op donderdag en vrijdag eindstage. Een ALO-docent bezoekt elke vierdejaarsstudent tijdens deze periode twee keer op de stageschool.

Download Stagegids eindstage

In het stageschema vindt u de mogelijkheden qua tijdspad om een stageopdracht bij u uit te voeren. 

Een stageopdracht kunt u aanmelden in het stagesysteem Centuri via onderstaande link. Centuri is een relatiebeheersysteem waarin u zelf contactgegevens invoert en stageopdrachten aanbiedt. Daarnaast kunt u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw indienen. 

Vragen Centuri

Vragen over het aanmelden van stages in Centuri? Raadpleeg dan de handleiding of neem contact op met het stagebureau van de ALO.

Stagebureau ALO  

Meulen, M. ter (Manja)  
E-mail: stage.alo@hva.nl
Telefoon: 020 595 3440 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 20 mei 2019