Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) bureau Werkplekleren

Goede leerwerkplekken zijn essentieel voor toekomstige docenten Lichamelijke Opvoeding. Heb jij zo’n leerplaats? Raadpleeg de informatie hieronder om te beoordelen voor welke studenten jouw plek het meest geschikt is.

De ALO heeft het studieprogramma zo ingericht dat het grootste deel van het leren op de werkplek op scholen plaatsvindt. In de tweede helft van het derde opleidingsjaar volgen studenten een minor gericht op andere werkvelden (zorg en sport). Hierdoor hebben studenten de mogelijkheid bij bedrijven en organisaties leerwerkervaringen op te doen. In het leerwerkplekschema van de ALO vind je de mogelijkheden qua tijdspad om het leren op de werkplek bij jou uit te voeren.

Locaties leren op de werkplek

De leerwerkplektrajecten vinden plaats in de regio van Amsterdam. De opleiding hanteert een 50-kilometergrens vanuit de ALO, met uitzondering van de kop van Noord-Holland.

Leerwerkplek jaar 1

 • Studenten maken kennis met het werkveld. Ze oriënteren zich op het beroep van docent en het lesgeven in microsituaties (een deel van de les, een deel van de klas en/of een deel van de tijd). Om die reden gaan studenten in drietallen naar een leerwerkplek.
 • Vanaf oktober in het primair onderwijs.
 • 1 dag per week (op dinsdag of donderdag).
 • Bij voorkeur in, of in de directe omgeving van Amsterdam.
 • Download Handleiding leren op de werkplekgids ALO jaar 1.

Leerwerkplek jaar 2

 • Leren op de werkplek vindt het hele studiejaar plaats.
 • 1 hele dag per week op maandag op de leerwerkplek.
 • De nadruk ligt in het primair onderwijs.
 • Studenten oefenen in het ontwerpen van lessenreeksen, lesgeven, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het werken in teamverband. Ook leren zij problemen te signaleren en de consequenties daarvan te overzien.
 • Download Handleiding leren op de werkplek ALO jaar 2.

Leerwerkplek jaar 3

 • Studenten gaan 2 dagen per week van september tot eind januari naar de leerwerkplek (dinsdag en woensdag).
 • Aan de orde komen: het ontwerpen van lessenreeksen, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het evalueren van de eigen kwaliteit als docent.
 • Studenten voeren vanuit de verschillende thema’s opdrachten uit op de leerwerkplek, zoals observatieopdrachten en metingen bij de lessenreeks.
 • Studenten dragen bij aan het verbeteren en vernieuwen van het vakwerkplan lichamelijke opvoeding voor de basisvorming (BAVO).
 • Download Handleiding leren op de werkplek ALO jaar 3.

Leerwerkplek jaar 4

 • Tijdens het hele vierde studiejaar gaan studenten naar de leerwerkplek (donderdag en vrijdag).
 • Studenten mogen kiezen voor het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs), voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
 • Het is de bedoeling dat de student startbekwaam gaat functioneren als docent in de klas, in de school en met collega’s.
 • Meestal voert de student het eindwerk (onderzoek) uit op de leerwerkplek.
 • In principe wordt elke vierdejaarsstudent tijdens het schooljaar 2 keer bezocht door een ALO-begeleider.
 • Download Handleiding Leren op de werkplek ALO eindfase.

Aanmelden leerwerkplek

Een leerwerkplek meld je aan in Centuri , het relatiebeheersysteem van de ALO waarin je zelf contactgegevens invoert en werkplekopdrachten aanbiedt. Daarnaast dien je zo elk jaar snel en eenvoudig jouw aanvraag opnieuw in.

Contact Bureau werkplekleren

Heb je nog vragen over jouw leerwerkplek of over het aanmelden van jouw werkplekopdracht in Centuri? Neem contact op met Manja ter Meulen van het bureau Werkplekleren via bureau.wpl@hva.nl of 020 595 3440. Openingstijden: ma, di en do van 9:00 - 14:30 uur.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 4 juli 2024