Voorwaarden stageplek

In het derde of vierde studiejaar lopen onze voltijdstudenten stage. Tijdens deze stage werken ze mee in uw organisatie en voeren ze zelfstandig een opdracht uit in één van hun taakgebieden.

Stagiairs zijn nog geen professionals. Zij hebben begeleiding nodig en geschikte werkzaamheden. Dat vraagt investering.

Afhankelijk van de complexiteit en duur van de opdracht, de beschikbare tijd voor begeleiding en de budgettaire mogelijkheden, kiest u voor een stage of een afstudeeropdracht.

  • De stage duurt twintig weken en start meestal eind augustus of begin februari.
  • De student werkt fulltime bij u en heeft één of meerdere terugkomdagen op school.
  • Er zijn minimaal vijf fulltime medewerkers werkzaam in uw organisatie.
  • Uw organisatie bestaat minimaal twee jaar.
  • De stagewerkzaamheden zijn niet alleen van uitvoerende aard. Een belangrijk onderdeel van de stage is het uitvoeren van een zelfstandige opdracht binnen het vakgebied van de opleiding.
  • De stagiair wordt vanuit uw organisatie begeleid door een medewerker met minimaal hbo-niveau.
  • De stagiair wordt ook begeleid door een docent vanuit de opleiding. Deze begeleider bezoekt uw organisatie minimaal één keer.
  • De hoogte van de stagevergoeding is afhankelijk van het beleid in uw organisatie. Doorgaans bedraagt de vergoeding minimaal € 250,00.
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 april 2021