Voorwaarden afstuderen

In het laatste jaar voeren voltijd- en deelstudenten zelfstandig een afstudeeropdracht uit die een vraagstelling vanuit de organisatie beantwoordt.

Deze afstudeeropdracht bestaat uit onderzoek, analyse, advies, implementatie en evaluatie. De afstudeeropdracht wordt tijdens één semester van twintig weken uitgevoerd en start eind augustus of begin februari.

Voorwaarden afstudeeropdracht

  • Er zijn minimaal elf fulltime medewerkers werkzaam in uw organisatie.
  • Uw organisatie bestaat minimaal twee jaar.
  • De student werkt uitsluitend aan de opdracht en verricht geen aanvullende werkzaamheden.
  • U stelt voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens beschikbaar.
  • De afstudeeropdracht wordt in uw organisatie begeleid door een medewerker met minimaal hbo-niveau.
  • Vanuit de opleiding wordt de student begeleid door een inhoudsdeskundige docent.
  • De hoogte van de vergoeding is doorgaans minimaal € 250,00.
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 juni 2023