Voorwaarden afstuderen

In het laatste jaar voeren voltijd- en deelstudenten zelfstandig een afstudeeropdracht uit die een vraagstelling vanuit de organisatie beantwoordt.

Deze afstudeeropdracht bestaat uit het verkrijgen van begrip over een bepaald vraagstuk bij een bestaande organistaie en indien mogelijk het ingrijpen daarin. Hierbij maak je een analyse van de situatie en de context, voer je onderzoek uit en ontwerp je een oplossing of verbetering via een zogenaamd beroepsproduct. Afhankelijk van de opdracht kun je daarnaast ook verbeteringen implementateren en/of deze evalueren.

De afstudeeropdracht wordt tijdens één semester van twintig weken uitgevoerd en start begin september of februari.

Voorwaarden afstudeeropdracht

  • De organisatie waarbij de student gaat afstuderen bestaat minimaal twee jaar.
  • Er zijn minimaal 20 fulltime medewerkers werkzaam in de organisatie.
  • De student heeft de vrijheid om de afstudeeropdracht alle ruimte te geven. Aanvullende werkzaamheden bij hetzelfde bedrijf zijn toegestaan mits ze bijdragen aan het begrip van de opdracht.
  • De organistatie stelt voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens en faciliteiten beschikbaar.
  • De afstudeeropdracht wordt in de organisatie begeleid door een medewerker met minimaal hbo-niveau.
  • Vanuit de opleiding wordt de student begeleid door een afstudeerbegeleider, die de opdracht samen met een examinator ook beoordeelt.
  • De hoogte van de afstudeervergoeding (de student heeft tijdens de opdracht geen tijd om andere betaalde werkzaamheden te verrichten) is doorgaans minimaal € 500,00.
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 8 mei 2024