Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Studenten ronden onderzoek naar rechtvaardigheid in de stad af

Een inspirerende samenwerking met de opleiding Bestuurskunde

27 jan 2023 14:00 | Rechtvaardige Stad

Het Centre of Expertise UGSI was afgelopen semester opdrachtgever van het projectvak Rechtvaardige Stad. Vierdejaars studenten van de bachelor Bestuurskunde verdiepten zich in de thema’s armoede, publieke ruimte, werk, wonen, gezondheid en educatie. Zij organiseerden een buurtconferentie, schreven een buurtbundel en bestuurskundige notitie en gaven een art-based pitch over hun bevindingen. Een mooie samenwerking die we volgend jaar zeker voortzetten.

Eén van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd is sociale rechtvaardigheid. Wanneer dit in een samenleving ontbreekt, leidt dat tot ongelijkheid, spanningen en sociale problemen. Met name in de grote stad worden de verschillen steeds groter en zichtbaarder. Als CoE willen we bijdragen aan een meer rechtvaardige stad door burgers, buurtcollectieven, maatschappelijke organisaties en ondernemers te ondersteunen bij hun initiatieven.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Veertien projectgroepen van de bachelor Bestuurskunde gingen vanuit de drie Amsterdamse buurtcampussen (Oost, Zuidoost en Nieuw-West) voor ons aan de slag om het vraagstuk van sociale rechtvaardigheid nader te onderzoeken.

Onze wetenschappelijk directeur Stan Majoor gaf een inleiding in etnografisch onderzoek om de beleving van bewoners rond dit vraagstuk te onderzoeken. Programmamanager Marije Poel gaf de opdracht mee om te onderzoeken hoe (on)rechtvaardigheid zichtbaar werd in het handelen van professionals en welke systemische belemmeringen in de samenwerking tussen publieke sector, collectieven/inwoners en andere partijen er spelen. Daarnaast was er elke week een inspirerende lezing door een gastspreker, veelal praktijkonderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, en werkten zij samen met studenten van Drexel University in Philadelphia.

In zes weken tijd dompelden zij zich onder in thema’s als armoede, publieke ruimte, werk, wonen, gezondheid en educatie en hoe deze zich verhouden tot sociale rechtvaardigheid. “Het was een intens project, waarin de studenten veel hebben aangeraakt en geleerd”, aldus docent Esther Koster. Hun bevindingen presenteerden de studenten in art-based pitches, die varieerden van spoken word tot een video over Zuidoost. “Overall blijkt dat het in zo’n korte periode lastig is om echt diepgang in het begrip en nieuwe inzichten voor het CoE te ontwikkelen”, aldus Koster. “Maar het biedt voldoende leerpunten om deze mooie samenwerking volgend jaar voort te zetten!”

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om samen te werken met ons Centre of Expertise? Neem dan contact op met onze programmamanager Marije Poel. Zij kan je ook meer vertellen over het project.