dr. ir. P. Wiggers (Pascal)

Lector Responsible IT
Telefoon:
0628488189
Email:
p.wiggers@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2728,1000 CS Amsterdam
Kamernummer:
06A29
Expertise:
Kunstmatige Intelligentie
Social media:
Website:
Responsible IT
Ga naar HvA Research Database

Pascal Wiggers is per 1 april 2024 lector van het lectoraat Responsible IT bij de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI). Het lectoraat Responsible IT onderzoekt hoe digitale technologie, en in het bijzonder AI, kunnen vormgeven en gebruiken vanuit maatschappelijke waarden, zoals autonomie, inclusie, diversiteit en menselijke waardigheid. Ook ontwerpt en ontwikkelt het lectoraat algoritmes, prototypes en ontwikkelmethodologieën om de individuele, ethische en sociale impact van technologie te begrijpen. Dit doet het lectoraat aan hand van concrete vraagstukken uit de praktijk, in nauwe samenwerking met burgers, programmeurs, ontwerpers, activisten, professionals, ambtenaren, studenten en docenten.

Voor zijn aanstelling als lector was Wiggers associate lector Responsible Artificial Intelligence (AI), onderdeel van het lectoraat Responsible IT. In deze positie richtte Wiggers zich op het ontwikkelen van AI vanuit publieke waarden, met oog voor de individuele, sociale en ethische consequenties van AI. Dit was de eerste keer dat de Hogeschool van Amsterdam een associate lector benoemde.

Wiggers is in 2008 gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift “Modelling Context in Automatic Speech Recognition” en was aan dezelfde universiteit werkzaam als universitair docent, waar hij, samen met zijn promovendi, onderzoek deed naar machine learning, automatisch herkenning van spraak, taal en emotie en naar methoden om te reflecteren op waarden tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces van digitale technologie.

Wiggers was kwartiermaker van het HvA-brede Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence en mede-initiatiefnemer van de Master Applied Artificial Intelligence. Hij is een van de initatiefnemers van het AI, Media & Democracy ELSA Lab, lid van het strategieteam van Amsterdam AI en lid van de Graduate Committee van de Professional Doctorate Techniek & Digitalisering.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database