F. Rombout (Floor)

Associate lector Burgerschapsonderwijs
Telefoon:
0639348283
Email:
f.rombout@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 505,1000 AM Amsterdam
Kamernummer:
07A13
Ga naar HvA Research Database

Floor Rombout is associate lector binnen het lectoraat Burgerschapsonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Met haar onderzoek wil Floor leraren, lerarenopleiders en scholen meer handvatten bieden over hoe zij effectief en waardevol burgerschapsonderwijs over morele en maatschappelijke kwesties kunnen geven. De vragen die daarbij centraal staan: Hoe ga je als docent om met je eigen waarden als er controversiële thema’s besproken worden in de klas? Hoe kunnen we docenten opleiden die vaardig zijn in het geven van kritisch burgerschapsonderwijs? Welke pedagogische en didactische strategieën dragen bij aan oordeelsvorming van leerlingen? Hoe leren we leerlingen en studenten zorgvuldig redeneren over complexe vraagstukken op domeinen als duurzaamheid en democratie? In september 2023 is Floor benoemd tot associate lector Burgerschapsonderwijs aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Floor studeerde filosofie en logica aan de Universiteit van Amsterdam, daar behaalde zij ook haar eerstegraads bevoegdheid filosofie. Daarna werkte ze als filosofiedocent in het basis- en voortgezet onderwijs, zij gaf onder meer les aan bovenbouwklassen havo en vwo op het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Ook werkte Floor als vakdidacticus filosofie en lerarenopleider aan de Universiteit Utrecht. Floor doet veel aan docentprofessionalisering en is nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen rond het schoolvak filosofie. Zo stelde zij een handboek vakdidactiek samen en droeg zij bij aan curriculumvernieuwing op de thema’s ‘Democratie’ en ‘Milieufilosofie’.

Van 2016 tot 2022 deed Floor promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de vraag hoe klassikale gesprekken in de filosofieles kunnen bijdragen aan het kritisch redeneren van leerlingen over morele vraagstukken. In dit ontwerponderzoek heeft zij in nauwe samenwerking met filosofiedocenten gesprekstechnieken en ontwerpprincipes ontwikkeld. Zij deed tijdens dit onderzoek expertise op over dialogisch onderwijs en het professionaliseren van docenten hierin. Daarnaast ontwikkelde zij instrumenten om de kwaliteit van kritische oordeelsvorming over morele waarden te evalueren, zowel tijdens gesprekken als in individuele schrijfopdrachten. Floor publiceert in internationale wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen voor leraren en lerarenopleiders en didactische handboeken.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database