C.A.M. de Gaetano (Carlo)

Designer en onderzoeker
Telefoon:
0628041169
Email:
c.a.m.de.gaetano@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 51,1000 AB Amsterdam
Kamernummer:
04A09
Ga naar HvA Research Database

Professional Doctorate candidate De Gaetano De Gaetano is designer en onderzoeker bij het lectoraat Visual Methodologies van het Kenniscentrum FDMCI. Hij doet onderzoek naar informatievisualisatie voor sociaal onderzoek en artistiek participatief onderzoek naar klimaatimagina's.

De Gaetano werkt momenteel aan het onderzoeksproject Climate Imaginaries at Sea, in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, om aanpassingsscenario's aan zeespiegelstijging te onderzoeken door middel van artistiek participatief onderzoek. In september start hij met een Professional Doctorate-traject waarin zeespiegelstijging een centraal thema is van zijn praktijkgericht onderzoek, dat gebruik maakt van artistieke en participatieve onderzoeksmethoden. De Gaetano werkt ook aan een onderzoeksproject EPIC-WE, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en DropStuff media, en vele andere Europese culturele erfgoedinstellingen, creatieve industrieën en instellingen voor hoger onderwijs, om onderzoek te doen naar het maken van games door middel van culturele collecties als een methode om de creatieve verbeelding van jongeren te stimuleren bij het aangaan van maatschappelijke uitdagingen.

De Gaetano speelt met fictie in zijn artistiek onderzoek om reflecties en gesprekken op te roepen over onze verbondenheid met de natuur en andere wezens. Hij curateert en onderzoekt audiovisuele collecties uit archieven en online ruimtes om te begrijpen hoe waterlichamen in Nederland en hun ecosystemen worden gepresenteerd. Hij faciliteert participatieve workshops waar de collecties worden geactiveerd door middel van participatieve klimaatfictie om alternatieve toekomstige manieren van leven met het meer-dan-menselijke te verbeelden. Hij is ook gespecialiseerd in digitale onderzoeksmethoden om te bestuderen hoe klimaatverandering online wordt weergegeven, waarbij hij computervisie gebruikt om grote verzamelingen beelden te analyseren en visualiseren. Hij is ook geïnteresseerd in toepassingen van generatieve AI in storytelling en what-if-werk.

Als visueel en informatie-ontwerper in praktijkgericht onderzoek probeert De Gaetano enkele dogma's af te leren die hij op de universiteit heeft geleerd door in zijn praktijk datafeministische principes te omarmen van het verheffen van emotie, belichaming en pluralisme. Met het collectief ontwikkelt hij participatieve praktijken om het proces van het analyseren van sociale kwesties door middel van gegevens te openen, door de mensen die de gegevens hebben geproduceerd en/of erdoor worden beïnvloed uit te nodigen om er op verschillende manieren op te reageren.

Hij combineert AI generatieve tools en participatieve visuele methoden om dominante verhalen over de nexus mens-natuur uit te dagen. Met zijn werk hoopt De Gaetano ruimte te bieden aan alternatieve manieren van leven -samen met andere soorten- in een toekomst met een veranderend klimaat.

De Gaetano studeerde in 2013 af in Communication Design aan de Politecnico di Milano. Tijdens het laatste jaar van zijn master begon hij te freelancen als informatieontwerper voor internationale onderzoeksgroepen. Hij heeft met name samengewerkt met het Digital Methods Initiative van de Universiteit van Amsterdam aan onderzoeken die variëren van klimaatvernaculars tot nepnieuws en online representatie van zwangerschap. Hij heeft ook samengewerkt met ontwerpstudio's in Milaan en Amsterdam, waar hij zijn vaardigheden op het gebied van visueel, redactioneel en informatieontwerp heeft verbeterd. Nadat hij zich in 2018 aansloot bij de Digital Society School in Amsterdam, richtte hij zich op coaching en internationaal projectleiderschap over klimaatgerelateerde onderwerpen, terwijl hij ook les gaf in datavisualisatie en issue mapping met het Visual Methodologies Collective.

Ervaring en expertise

Datavisualisatie, visueel en redactioneel ontwerp, digitale methoden voor onderzoek, lateraal denken, participatieve praktijken

Mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van


- onderzoeksproject ondersteunen door middel van datavisualisatie en academisch schrijven;
- experimenteren met generatieve AI voor sociaal onderzoek;
- Verdiepend onderzoek naar klimaatverbeelding en klimaatfictie.

Meer weten? Neem gerust contact op via e-mail.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database