Hogeschool van Amsterdam

mw.  dr. L. Boendermaker (Leonieke)

Lector Jeugzorg
Email:
l.boendermaker@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
05A06-
Expertise:
Jeugdzorg | Effectieve interventies | Evidence based practice | Implementatie | Gesloten en justitiële jeugdzorg | Jeugdcriminaliteit en gedragsstoornissen
Afwezig:
Maandag, Vrijdag

Website:
Lectoraat Jeugdzorg
Ga naar HvA Research Database

Leonieke Boendermaker (1961) studeerde (Sociale) Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, haalde een aanvullend doctoraal examen in Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Leiden. Leonieke promoveerde in 1999 op een studie over de populatie en werkwijze in de justitiële jeugdinrichtingen bij de Universiteit Utrecht. Ze was werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, bij Rijksinrichting De Lindenhorst en bij de afdeling jeugd van het Nederlands Institituut voor Zorg & Welzijn, later bekend als het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Sinds februari 2010 is zij als lector Jeugdzorg aan de HvA verbonden. Tot 2015 combineerde het lectoraat met de functie van onderzoeker en docent bij de afdeling Orthopedagogiek onderdeel Jeugdzorg van de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar werk richt zich op de ontwikkeling, implementatie, kwaliteit en effectiviteit van interventies met speciale aandacht voor de residentiële zorg en interventies voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen.

  • Bijzonder hoogleraar Implementatie Vraagstukken in de Jeugdzorg, Universiteit van Amsterdam
Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database