Hogeschool van Amsterdam

Parkeren

Parkeerbeleid

Het uitgangspunt van het HvA-parkeerbeleid is dat alle gebouwen goed bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer. Bereikbaarheid per auto is daarop een beperkte aanvulling. De meeste parkeergarages- en terreinen zijn in beheer van derden.

Parkeergarages HvA

Een aantal locaties van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) beschikt over parkeergarages. Op de volgende locaties vind je een parkeergarage:

  • Fraijlemaborg
  • Kohnstammhuis
  • Leeuwenburg
  • Nicolaes Tulphuis
  • Wibauthuis

De parkeergarages van het Wibauthuis en Kohnstammhuis zijn in beheer van Q-Park. Informatie over deze parkeergarages vind je op www.Q-Park.nl.

Parkeerterrein HVA

Op de locatie Dr. Meurerhuis en Hogehilweg kun je gratis parkeren op een groot parkeerterrein met voldoende parkeerplaatsen.

Parkeren voor bezoekers en gasten van de HvA

  • Secretariaten van faculteiten kunnen waardekaarten voor de locaties Kohnstammhuis en Wibauthuis aanschaffen voor bezoekers en gasten van de HvA.
  • Via de secretariaten van staven en via het digitaal loket van de Faculteit Techniek kun je voor voor bezoekers en gasten van de HvA een parkeerplek reserveren in de parkeergarage van de Leeuwenburg.
  • Op de Hogehilweg is reserveren voor bezoekers en gasten verplicht via de secretariaten van de diensten.

Parkeren van motoren en scooters

Het parkeren van scooters in de parkeergarages is gratis. De scooter moet wel op de speciale parkeerplekken voor scooters geparkeerd staan, anders kan deze weggehaald worden door de beheerder van de parkeergarage.

Motoren betalen het normale parkeertarief.

NB. Je vind een scooterparkeerplek achter het Benno Premselahuis.

21 december 2021